geld geneesmiddelen

Betaalbaarheid en ontwikkeling van geneesmiddelen

Kanker en de beschikbaarheid en ontwikkeling van betaalbare geneesmiddelen plaatsen onze samenleving de komende jaren voor enorme uitdagingen. Om kankerpatiënten vandaag én morgen de beste toegankelijke zorg te garanderen, doet Kom op tegen Kanker heel wat onderzoek en - Europees - beleidswerk rond betaalbare behandelingen en geneesmiddelen.

Onderzoeksprojecten ondersteunen

Om de overlevingskansen en levenskwaliteit van kankerpatiënten te verbeteren, ondersteunt en financiert Kom op tegen Kanker academische onderzoeksprojecten. Deze onderzoeken focussen onder meer op nieuwe of aangepaste en verbeterde behandelingen. Alleen richt het goedkeuringsproces voor nieuwe kankerbehandelingen zich vaak uitsluitend op farmaceutische bedrijven, en niet op deze academisch ontwikkelde therapieën. Dat is onaanvaardbaar als je patiënten de best mogelijke zorg wil geven. Kom op tegen Kanker pleit daarom voor een goedkeuringsproces voor de academisch ontwikkelde behandelingen, bijvoorbeeld voor nieuwe vormen van celtherapie. Samen met het Anticancer Fund en de Stichting tegen Kanker doet de organisatie in deze white paper ook enkele bijkomende beleidsvoorstellen. Ook in deze Europese paper onderzoekt Kom op tegen Kanker mee het potentieel van academisch ontwikkelde geneesmiddelen.

Symposium over ontsporende geneesmiddelenprijzen

Kom op tegen Kanker, Test Aankoop en Dokters van de Wereld vragen aandacht voor de ontsporende geneesmiddelenprijzen en hoge medische noden. De organisaties formuleerden tijdens een symposium op 8 november 2018 daarom tien aanbevelingen rond de toegankelijkheid en betaalbaarheid van medische behandelingen.

Europese samenwerking rond prijzen van geneesmiddelen

Tijdens het symposium kwam ook de nood aan Europese samenwerking rond snel toegankelijke en betaalbare geneesmiddelen naar voren. Kom op tegen Kanker voert de strijd voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van medicijnen daarom ook op Europees niveau.

De organisatie is lid van de Association of European Cancer Leagues (ECL) en neemt het voorzitterschap op van de ECL Access to Medicines Task Force. Deze Task Force werkt hard aan het toegankelijk maken van medicatie voor elke Europese kankerpatiënt. In een paper over eerlijke prijzen voor kankermedicijnen inspireren Kom op tegen Kanker en de Task Force de Europese overheden en farmabedrijven met dertien aanbevelingen om kankermedicatie betaalbaar te houden. Daarnaast zetten Kom op tegen Kanker en de Task Force sterk in op grensoverschrijdende samenwerking om ervoor te zorgen dat innovatieve behandelingen tegen een correcte prijs worden aangeboden.

Om nog meer op het Europese beleid te wegen, is Kom op tegen Kanker ook lid van het European Fair Pricing Network (EFPN). Samen met het netwerk pleit de organisatie voor een snelle toegang tot kankergeneesmiddelen met een duidelijke klinische meerwaarde.

Eerder behaalde resultaten

Het Belgische en Vlaamse regeerakkoord van 2014 en de beleidsnota’s van de ministers Maggie De Block en Jo Vandeurzen waren duidelijk geïnspireerd door de aanbevelingen van Kom op tegen Kanker. Denk aan de invoering van de derdebetalersregeling voor consultaties bij de huisarts, de uitbreiding van het verbod op ereloonsupplementen in een twee- of meerpersoonskamers naar daghospitalisatie of de concentratie van expertise en dure technologie.