Recht op betaalbare en toegankelijke zorg

Beperking financiële impact van kanker

De maatschappelijke uitgaven in de kankerzorg stijgen de jongste jaren sterk en zullen dat ook in de toekomst doen. Daarom onderzoekt Kom op tegen Kanker hoe we kankerbehandelingen betaalbaar kunnen houden voor de samenleving. Daarnaast waakt de organisatie erover dat een leven met en na kanker betaalbaar blijft voor elke patiënt.

Recht op betaalbare toegankelijke zorg

Betaalbaarheid van geneesmiddelen

Kanker plaatst ons de komende jaren voor enorme financiële uitdagingen. Kom op tegen Kanker zoekt uit hoe we kankerbe- handelingen betaalbaar houden voor onze sociale zekerheid.

iStock

Verhoog uitkeringen en verlaag remgeld

Heel wat mensen komen financieel in de problemen door kanker, ook mensen die normaal rondkomen. Daarom eist Kom op tegen Kanker onder meer hogere bijstands- en socialezekerheidsuitkeringen.

Rekenmachine, spaarvarken en stethoscoop

Beperk kosten voor patiënten

Om de kosten van implantaten, medisch materiaal en bijvoeding, artsenhonoraria, verzorgings- materiaal en thuiszorg te beperken formuleert Kom op tegen Kanker aanbevelingen.

Borstreconstructie met eigen weefsel voortaan betaalbaar

Borstreconstructie minder duur gemaakt

Een borstreconstructie is een onderdeel van een kwaliteitsvolle behandeling van vrouwen met borstkanker. Het is een essentieel onderdeel van het herstelproces, geen luxe. Er mogen dan ook geen financiële drempels voor bestaan.

Meer info over palliatieve zorg

Toegankelijke verzekeringen

Wie ziek (geweest) is, ondervindt vaak problemen bij het afsluiten van een verzekering. Daarom zet Kom op tegen Kanker zich in voor een behoorlijke, aangepaste en betaalbare financiële beveiliging voor (ex-)kankerpatiënten.

Naar een beter ziekenvervoer

Naar beter ziekenvervoer

Kom op tegen Kanker kaartte de pijnpunten aan in het ziekenvervoer in België en pleit voor structurele veranderingen op drie vlakken: centralisatie van informatie, kwaliteit en betaalbaarheid.

 • PCV-chemotherapie bij laaggradige hersentumoren beter terugbetaald

  Lees het verhaal
 • Rekenmachine, spaarvarken en stethoscoop

  Nieuw onderzoeksrapport over de kost van kankerzorg

  Lees het verhaal
 • Jong koppel gebogen over papieren

  Kom op tegen Kanker pleit voor beter voorschrijven en terugbetalen van kankermedicatie

  Lees het verhaal