Man in auto

Geen armoede door kanker

Heel wat mensen komen financieel in de problemen door kanker, ook mensen die normaal rondkomen. Daarom eist Kom op tegen Kanker hogere socialezekerheids- en bijstandsuitkeringen. Eerder ijverden we met succes voor lagere plafonds voor de remgelden. Die gaan in vanaf 2022.

Uit een analyse van 6759 dossiers die tussen 2008 en 2013 bij het Kankerfonds werden ingediend, blijkt immers dat kanker arm maakt en dat is ontoelaatbaar. Voor mensen die het financieel moeilijk hebben, is kanker de druppel die de emmer doet overlopen en hen in de armoede doet belanden.

Met het Kankerfonds biedt Kom op tegen Kanker steun aan patiënten in financiële problemen. Daarnaast roept Kom op tegen Kanker beleidsmakers op actie te ondernemen en stelt drie maatregelen voor:

  1. De federale overheid moet ervoor zorgen dat de socialezekerheids- en bijstandsuitkeringen voldoende hoog zijn. Ze moeten minstens opgetrokken worden tot het niveau van de Europese armoededrempel, wat momenteel niet het geval is.
     
  2. Ook hoge kosten voor niet-medische zorg komen voor in het Kankerfonds. Kom op tegen Kanker pleit voor een versterking van de Vlaamse zorgverzekering, waarbij niet alleen zwaar zorgbehoevenden maar ook ernstig of chronisch zieken met hoge niet-medische kosten in aanmerking komen voor terugbetaling van hun kosten. In plaats van een uitkering van 130 euro per maand voor iedereen pleit Kom op tegen Kanker voor een systeem dat voorziet in een compensatie van werkelijk gemaakte kosten voor niet-medische zorg.
     
  3. Kosteneffectieve zorg, of zorg die gezondheidswinst biedt aan een redelijke prijs, moet worden gedekt door de verplichte ziekteverzekering. De hospitalisatieverzekering biedt voor de patiënten in het Kankerfonds immers geen oplossing.

Lees het volledige rapport, de bijlagen of het persbericht

Succes: laagste inkomens betalen maximaal 250 euro per jaar

De maximumfactuur beperkt de remgelden (eigen bijdragen in de behandeling) die een gezin in een jaar betaalt tot een inkomensafhankelijk plafond. Mensen met een laag inkomen betalen vanaf 2022 maximaal 250 euro per jaar (voor chronisch zieken bedraagt het 350 euro). Dat is het resultaat van doorgedreven beleidswerk van Kom op tegen Kanker. Voordien lag het plafond op 450 euro, maar voor de patiënten in het Kankerfonds bood dat onvoldoende financiële bescherming. Lees meer