Geld, portemonnee, handen

Financiële impact van kanker wordt kleiner vanaf 2022

Delen

Genezen van kanker kost handenvol geld: de behandelingen, het vervoer er naartoe en terug, de revalidatie enzovoort. Voor wie het niet breed heeft, is kanker extra snel een pijnlijke financiële aderlating. Dat vindt Kom op tegen Kanker ontoelaatbaar. De organisatie heeft daarom met succes gepleit voor een verlaging van het remgeldplafond voor mensen met een laag inkomen, een betere terugbetaling van ziekenvervoer en toegankelijkere verzekeringen voor wie kanker gehad heeft. ‘Het is voor kankerpatiënten bijzonder betekenisvol dat al wie aan Kom op tegen Kanker geeft ook op die manier mee het verschil maakt voor hen’, aldus algemeen directeur Marc Michils.  

Maximaal 250 euro zelf betalen 

Wie een laag inkomen heeft, draagt vanaf 1 januari 2022 nog maximaal 250 euro zelf bij voor de kosten die onder de maximumfactuur vallen. Helaas zijn er nog allerlei bijkomende kosten: daarvoor blijft Kom op tegen Kanker pleiten voor een betere terugbetaling.

Ziekenvervoer voor álle kankerpatiënten terugbetaald

Begin 2022 krijgt iedereen die zich voor eender welke kankerbehandeling moet verplaatsen naar het ziekenhuis, zijn vervoersonkosten terugbetaald. Tot hiertoe kon enkel wie chemo- of radiotherapie kreeg, rekenen op een terugbetaling. Bovendien zal het terugbetaalde bedrag van 0,25 euro per kilometer verhoogd worden.

Uitstekend nieuws voor heel veel kankerpatiënten. Vervoersonkosten nemen vaak een grote hap uit hun budget, zeker wanneer patiënten helemaal geen familie of netwerk hebben op wie ze een beroep kunnen doen.

Meer patiënten hebben recht om vergeten te worden

Volgend jaar zal de regering ook onderzoeken op welke manier het recht om vergeten te worden, uitgebreid kan worden. Dat recht houdt vandaag in dat het voor schuldsaldoverzekeringen bij wet verboden is dat verzekeraars tien jaar na iemands succesvolle kankerbehandeling nog een verzekering mogen weigeren of extra premies aanrekenen.

De regering zoekt in 2022 uit of dat recht ook kan gelden voor meer chronische aandoeningen en voor andere gezondheidsverzekeringen, ziekteverzekeringsovereenkomsten, levensverzekeringen en reisverzekeringen. Daarnaast bekijkt de regering samen met patiëntenverenigingen en de verzekeringssector of het recht om vergeten te worden al na vijf jaar kan ingaan bij wie een kankerdiagnose kreeg voor z’n 21ste.

‘Kom op tegen Kanker is ontzettend tevreden met deze aanpassingen’, aldus Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker. ‘Door te investeren in beleidsbeïnvloeding zorgen we ervoor dat kankerpatiënten rechtstreeks in hun portefeuille het verschil voelen. Het is voor kankerpatiënten bijzonder betekenisvol dat al wie aan Kom op tegen Kanker geeft ook op die manier mee het verschil maakt voor hen.’

Kom op tegen Kanker zet zich al lang in voor een goede financiële bescherming van patiënten, dat zie je onder meer aan de recente successen die we boekten. We zijn er echter nog niet. We blijven de toestand zo goed mogelijk opvolgen, daarom doen we mee aan een internationaal onderzoek over de financiële gevolgen voor patiënten. Je kan de survey hier - anoniem - invullen.

Lees meer over