Wie ziek (geweest) is, ondervindt vaak problemen met verzekeringen. Nochtans heeft iedereen nood aan en recht op een behoorlijke, aangepaste en betaalbare financiële beveiliging, vindt Kom op tegen Kanker. De organisatie zet zich daarom in voor betere verzekeringen voor (ex-)kankerpatiënten.

We merken dat vooral persoonsverzekeringen niet gemakkelijk af te sluiten zijn als je kanker (gehad) hebt. Denk aan levens-, overlijdens-, hospitalisatieverzekeringen en verzekeringen gewaarborgd inkomen. (Ex-)patiënten ervaren problemen met een verhoogde premie, uitsluiting van bepaalde kosten of aandoeningen, een wachttijd of een weigering van de verzekering.

Hospitalisatie-verzekering

Een hospitalisatieverzekering betaalt de kosten terug als je in het ziekenhuis opgenomen wordt, boven op dat wat de verplichte ziekteverzekering terugbetaalt.

Schuldsaldo- verzekering

Te vaak wordt (ex-)kankerpatiënten een schuldsaldoverzekering geweigerd of betalen ze astrono- mische premies. Onder meer een huis kopen wordt zo moeilijk.

Verzekering gewaarborgd inkomen

Kom op tegen Kanker roept de regering op om mensen met gezondheidsproblemen beter wettelijk te beschermen tegen inkomensverlies.