Wie ziek (geweest) is, ondervindt vaak problemen met verzekeringen. Nochtans heeft iedereen nood aan en recht op een behoorlijke, aangepaste en betaalbare financiële bescherming, vindt Kom op tegen Kanker. De organisatie zet zich daarom in voor betere verzekeringen voor (ex-)kankerpatiënten.

We merken dat vooral persoonsverzekeringen niet gemakkelijk af te sluiten zijn als je kanker (gehad) hebt. Denk aan een schuldsaldoverzekering, de hospitalisatieverzekering, of de verzekering gewaarborgd inkomen. (Ex-)patiënten ervaren problemen met een verhoogde premie, uitsluiting van bepaalde kosten of aandoeningen, een wachttijd of een weigering van de verzekering.

Hospitalisatie-verzekering

Een hospitalisatieverzekering betaalt de kosten terug als je in het ziekenhuis opgenomen wordt, boven op dat wat de verplichte ziekteverzekering terugbetaalt.

Schuldsaldo- verzekering

Te vaak wordt (ex-)kankerpatiënten een schuldsaldoverzekering geweigerd of betalen ze astrono- mische premies. Onder meer een huis kopen wordt zo moeilijk.

Verzekering gewaarborgd inkomen

Ook de inkomensverzekering vormt vaak een probleem voor (ex-)kankerpatiënten.