Vrijwilliger in ziekenhuis

Hospitalisatieverzekering

(Ex-)kankerpatiënten die een hospitalisatieverzekering afsluiten, kunnen zich vaak niet verzekeren voor de kosten die met kanker te maken hebben. Dat is niet aanvaardbaar, vindt Kom op tegen Kanker.

De organisatie pleitte in 2007 voor het recht op een goede hospitalisatieverzekering voor iedereen. Met succes! Door ‘het recht op vergeten’ wordt ze een stuk toegankelijker. Wat dat recht precies inhoudt, is nog onduidelijk. Momenteel werkt Kris Peeters, minister van Werk, Economie en Consumenten, daarover een wetsontwerp uit.

Een hospitalisatieverzekering betaalt de kosten terug als je in het ziekenhuis opgenomen wordt, boven op dat wat de verplichte ziekteverzekering terugbetaalt. Ex-kankerpatiënten kunnen zich vaak niet verzekeren voor de kosten die met kanker te maken hebben. Want hospitalisatieverzekeraars betalen kosten door een ‘voorafbestaande aandoening’ vaak niet terug. Gevolg: voor wie hervalt, zijn de financiële gevolgen dubbel zo zwaar.

Wat evenmin aanvaardbaar is, is dat hospitalisatieverzekeraars bij de mondiger en assertievere (ex-)patiënten terugkomen op hun beslissing om niet terug te betalen. Het hangt dus af van de weerbaarheid van de patiënt of hij al dan niet een tussenkomst ontvangt van zijn verzekeraar. Ook zouden verzekeraars betere informatie moeten geven aan (ex-)kankerpatiënten wat ze wel en niet terugbetalen en onder welke voorwaarden.

Op aanraden van m’n verzekeringsagent stapte ik over naar een hospitalisatieverzekering die de supplementen bij m’n borstreconstructie zou terugbetalen. Pas toen ik van verzekeraar veranderd was, bleek dat ik vijf jaar moest wachten bij die nieuwe verzekeraar.

Anonieme getuige

aan onze Kankerlijn

Kom op tegen Kanker heeft dit probleem op de agenda van Europese kankerorganisaties gezet, in het kader van de patiënt support working group van ECL (=Association of European Cancer Leagues).

In oktober 2018 kaartte Kom tegen Kanker het onrecht aan bij minister van Consumentenzaken Kris Peeters. Met succes! Minister Peeters laat nu 'het recht om vergeten te worden' opnemen in de verzekeringswetgeving. Mensen die ooit een zware ziekte hadden maar die perfect onder controle hebben, hebben vanaf 2019 geen meldingsplicht meer. De wetgeving zal o.a. toepasbaar zijn op de gezondheidsverzekeringen en de schuldsaldoverzekering.

Lees meer

Onze tips over een hospitalisatieverzekering afsluiten tijdens of na kanker.