Campagnebeeld meldcampagne ziekenvervoer

Naar beter ziekenvervoer

Kom op tegen Kanker vraagt grondige herziening ziekenvervoer

Het ziekenvervoer van en naar het ziekenhuis kampt in België met heel wat pijnpunten, zowel op het vlak van toegankelijkheid (mensen weten vaak niet waar ze terechtkunnen) als qua betaalbaarheid en kwaliteit. Dat blijkt uit het rapport dat Kom op tegen Kanker opstelde op basis van een meldcampagne in het voorjaar van 2020. Kom op tegen Kanker roept de drie bevoegde ministers op om gezamenlijk overleg te plegen over de kwestie.

Kankerpatiënten moeten tijdens hun ziekte vaak naar het ziekenhuis voor chemo- of radiotherapiebehandelingen, consultaties, scans, bloedafnames ... Sommige patiënten kunnen rekenen op hun familie/vrienden of kunnen hun eigen vervoer  gebruiken, maar anderen kunnen niet anders dan de hulp inroepen van professioneel ziekenvervoer of vervoer met vrijwilligers. Bij de aanvraag, het verloop, de kostprijs en informatievoorziening worden patiënten echter met verschillende problemen geconfronteerd.  

Naar één portaal

Ziekenvervoer op maat vinden in het kluwen aan aanbieders en prijzen vergt vaak veel inspanningen van de patiënt. Daarom pleit Kom op tegen Kanker voor één centrale plaats, waar mensen makkelijk alle informatie kunnen vinden. ‘Dat neemt al veel stress weg bij de mensen wanneer ze ziekenvervoer moeten regelen’, vertelt voorzitter Marc Michils. ‘Één plaats waar ze duidelijk kunnen zien welk vervoer ze nodig hebben, hoe ze het kunnen regelen en wat het hen kost.’

Kom op tegen Kanker lanceerde op 4 februari 2020 een meldcampagne, met de oproep aan (ex-)kankerpatiënten, andere langdurig zieken, naasten en verplegend personeel om hun ervaringen te delen over ziekenvervoer. De campagne leverde 206 getuigenissen op, de basis voor het rapport. 

Naar betaalbaar en kwaliteitsvol ziekenvervoer

Ook op het vlak van de kwaliteit van het ziekenvervoer kwamen heel wat problemen naar voren uit de meldcampagne: vervoer dat te laat of helemaal niet komt opdagen, ziekenvervoerders die soms geen idee hebben hoe ze moeten omgaan met zorgbehoevenden, heel lange rijtijden … Daarnaast is ook de kostprijs vaak erg hoog en wordt die niet volledig gedekt door de ziekteverzekering of de ziekenfondsen. 
Marc Michils: ’De kosten zouden moeten afgestemd worden op het inkomen van de mensen, want het zijn vaak kwetsbare groepen die een beroep moeten doen op ziekenvervoer. Mensen betalen vaak een deel van het ziekenvervoer zelf. Als de kwaliteit van het vervoer dan ook niet meezit, voelen ze zich bedrogen. Een betere kwaliteit en een betere prijsverhouding zijn absoluut nodig, bovenop het informatieportaal.’

In navolging van ons rapport en de aanbevelingen van het Vlaams Patiëntenplatform en het Observatorium Chronisch Zieken besloot het RIZIV om de terugbetaling van vervoerskosten uit te breiden naar alle kankerpatiënten (en niet enkel patiënten die chemo- of radiotherapie krijgen) en het bedrag van de vergoeding te actualiseren. Begin 2022 zullen deze wijzigingen in werking treden.

Gezamenlijk overleg nodig

Half december 2020 overhandigde Kom op tegen Kanker het rapport aan de bevoegde ministers (federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding Wouter Beke en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters), met de oproep om gezamenlijk overleg te plegen en als overheid structurele veranderingen door te voeren op drie gebieden: centralisatie van informatie, kwaliteit en betaalbaarheid. 

De ministers gaven alvast gehoor aan enkele aanbevelingen: 

Wil je graag meer hulp bij de keuze van je ziekenvervoer? En meer uitleg over de aanbevelingen van het rapport? Bekijk dan het webinar over het ‘Ziekenvervoer in Vlaanderen’ (2021).