Man in auto

Kanker maakt arm

Delen

Kanker maakt arm. Dat blijkt uit een onderzoek van Kom op tegen Kanker. Het gaat niet alleen om mensen die al met financiële problemen kampten voor ze ziek werden. Ook mensen die er normaal gezien in slagen rond te komen, belanden door kanker vaak in de armoede.

Hun inkomen, of het vervangingsinkomen waar ze voor lange tijd op terugvallen, volstaat niet langer om de soms hoog oplopende ziektekosten te betalen. De sociale zekerheid biedt voor deze mensen onvoldoende bescherming. Voor Kom op tegen Kanker kan het niet dat mensen door kanker in financiële problemen komen. Onder het motto 'Kanker maakt arm' voert ze daarom actie voor hogere uitkeringen en een beperking van de ziektekosten.

Laatste vangnet

Elk jaar krijgt het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker meer aanvragen voor financiële steun. Het fonds is een laatste vangnet als alle voorzieningen van de sociale zekerheid zijn uitgeput. De organisatie heeft dit jaar een budget van 860.000 euro voorzien om kankerpatiënten met financiële problemen bij te staan. De steun van het Kankerfonds is voor veel kankerpatiënten onontbeerlijk. Maar het fonds kan nooit een afdoende oplossing bieden voor de financiële problemen van kankerpatiënten. Daar zijn structurele maatregelen van de overheid voor nodig.

Liefst 45 % van de gezinnen die een uitkering kregen, moeten het rooien met een inkomen dat onder de armoedegrens zit.

Leo Leys

Algemeen directeur Kom op tegen Kanker tot en met 2012

Uit een analyse van de aanvragen bij het Kankerfonds blijkt dat maar liefst 45% van de gezinnen die een uitkering kregen het moeten rooien met een inkomen dat onder de armoedegrens zit. Mensen met een job die kanker krijgen vallen terug op een uitkering die aanzienlijk lager ligt dan hun loon. Wanneer daar dan nog hoge ziektekosten bovenop komen, wordt dit voor veel patiënten te veel. Ook ouderen met een laag pensioen en mensen met een leefloon of werkloosheidsuitkering komen zo in de problemen.

Recht op leefbaar inkomen

Hetzelfde onderzoek toont aan dat een grote groep kankerpatiënten die normaal gezien zouden rondkomen door hun hoge ziektekosten toch in financiële nood raken. Zo worden veel patiënten geconfronteerd met hoge ziekenhuissupplementen die ze uit eigen zak moeten betalen.

Mensen met kanker hebben recht op een leefbaar inkomen.

Voor Kom op tegen Kanker kan dit niet. Mensen met kanker hebben recht op een leefbaar (vervangings)inkomen zodat ze door hun ziekte niet in de armoede terechtkomen. En de medische en niet-medische zorgkosten die ze zelf moeten dragen moeten worden beperkt. Kanker op zich is al meer dan zwaar genoeg.

 

Onder het motto 'Kanker maakt arm' voert Kom op tegen Kanker van 7 tot 14 september een week lang actie voor een betere financiële bescherming van kankerpatiënten. Alle Vlaamse politici in het federale, Vlaamse en Brusselse parlement worden opgeroepen om de eisen van Kom op tegen Kanker te onderschrijven en werk te maken van hogere uitkeringen en een beperking van de ziektekosten. De organisatie vraagt het publiek om via sociale media, zoals Facebook en Twitter, de actie te steunen en het probleem mee op de politieke agenda te zetten.

Thema's: Betaalbaarheid