Betaalbaarheid behandeling en zorg

PCV-chemotherapie bij laaggradige hersentumoren beter terugbetaald

Delen

In november 2016 stelde Kom op tegen Kanker zijn rapport voor over de kosten die mensen met kanker zelf moeten betalen. Bij PCV-chemotherapie bleek er nog een aanzienlijke factuur richting de patiënt te gaan

Met de ondersteuning van Kom op tegen Kanker werd geijverd voor meer terugbetaling door het RIZIV. Met succes, ook al blijven de uitdagingen nog groot.

Wat is PVC?

PCV-chemotherapie is een combinatie van 3 producten voor de bestrijding van hersentumoren, met name Procarbazine, Lomustine en Vincristine. Vincristine is beschikbaar in België en wordt terugbetaald door het RIZIV.

De andere 2 producten zijn niet beschikbaar op de Belgische markt en dienen in het buitenland aangekocht te worden. Het RIZIV voorzag tot voor kort enkel een tussenkomst in de kosten bij hooggradige tumoren.

Patiënten met laaggradige hersentumoren die een PCV-behandeling voorgeschreven kregen, moesten hierdoor tot 2.400 euro uit eigen zak betalen. Nochtans bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat deze behandeling een aanzienlijk overlevingsvoordeel kan opleveren.

Bij de clinici en patiënten stootte het op veel onbegrip. Voor hersentumoren bestaan er tot nu toe nog niet veel goede behandelingen. Daarom is het belangrijk dat de bestaande behandelingen goed toegankelijk zijn voor de patiënt. Begin november 2017 wijzigde het RIZIV echter de regels, waardoor de PCV-behandeling voortaan ook bij laaggradige hersentumoren terugbetaald kan worden.

Dit is een goede zaak voor de patiënt maar de uitdagingen blijven groot.

Ward Rommel

diensthoofd Zorg en Behandeling bij Kom op tegen Kanker

Zo worden de kosten voor de genexpressieprofielen (die gebruikt worden om in te schatten of een vrouw met borstkanker baat heeft bij chemotherapie) voor een groot stuk op de patiënt afgewenteld. Bij artsen en vertegenwoordigers van ziekenfondsen leeft het gevoel dat de prijs van deze test nu te hoog is. Het zou een heel stuk goedkoper kunnen. Het monopolie en het patent houden de prijs hoog. Bovendien is er geen terugbetaling vanuit het RIZIV voorzien. De patiënt betaalt hiervoor de prijs. Kom op tegen Kanker roept de overheid en de firma’s op om hier hun verantwoordelijkheid op te nemen.'