Kom op tegen Kanker pleit voor beter terugbetalen van kankermedicatie

Delen

Samen met patiënten zocht Kom op tegen Kanker uit welke behandelingen en types patiënten opzadelen met hoge kosten die ze zelf moeten betalen. Kom op tegen Kanker wilt die kosten helpen verminderen en doet daarvoor aanbevelingen.

In het najaar van 2015 riep Kom op tegen Kanker patiënten op om te melden welke behandelingen en welke types zorg hoge kosten met zich meebrengen. Op basis van de reacties en getuigenissen, stelde Kom op tegen Kanker een rapport op. We overlopen hier enkele van onze beleidsvoorstellen om knelpunten te helpen wegwerken.

  • De genexpressieprofielen die helpen te bepalen of een patiënt met borstkanker chemotherapie nodig heeft of niet, worden momenteel niet terugbetaald. Kom op tegen Kanker dringt aan op een initiatief om duidelijk te bepalen bij welke patiënten een genexpressieprofiel zinvol is en welke test de voorkeurstest is. Binnen deze krijtlijnen kan dan een terugbetalingsregeling worden uitgewerkt.
  • Patiënten met een laaggradige hersentumor moeten in eigen zak tasten voor PCV-chemotherapie. Een recente klinische studie toont echter aan dat de behandeling voor hen effectief is: patiënten die PCV krijgen, leven gemiddeld vijf jaar langer dan patiënten die de chemo niet krijgen. Kom op tegen Kanker roept de betrokken farmaceutische bedrijven op de medicatie op de Belgische markt te brengen. In afwachting van een definitieve terugbetalingsregeling dringt de ngo erop aan dat het Bijzonder Solidariteitsfonds tussenbeide komt.
  • Abraxane wordt gebruikt in de behandeling van pancreaskanker. De baten wegen niet op tegen de kosten volgens de commissie die de overheid adviseert over terugbetaling van geneesmiddelen. Daardoor wordt het product in België niet terugbetaald. Er lopen wel nog klinische studies met het product. Patiënten die aan de deelnemingsvoorwaarden voldoen, kunnen eraan deelnemen, en krijgen het product gratis. Het is dan wel noodzakelijk dat patiënten en artsen goed geïnformeerd zijn over deze studies en dat patiënten doorverwezen worden naar ziekenhuizen waar een studie loopt.
  • Sommige patiënten nemen niet-terugbetaalde medicatie in om neveneffecten van hun behandeling tegen te gaan. Artsen, apothekers en ziekenfondsen moeten patiënten duidelijk informeren over de werkzaamheid van zulke geneesmiddelen uit de categorie D. Kom op tegen Kanker vraagt dat de ziekteverzekering tussenkomt bij producten waar de kosten in verhouding zijn met de baten.
  • Kom op tegen Kanker kreeg enkele meldingen over medicatie uit hoofdstuk IV, waarvoor terugbetaling afhankelijk is van voorwaarden zoals leeftijd, specifieke aandoening en doelgroep. Zorgverleners moeten patiënten uitleggen wat de financiële implicaties kunnen zijn als een behandeling buiten deze voorwaarden wordt voorgeschreven. Daarnaast moeten de terugbetalingsvoorwaarden geregeld op wetenschappelijke basis worden herzien, met een inbreng van oncologisch experts.
  • Sommige patiënten kiezen voor medicatie uit de wereld van de aanvullende geneeskunde. Het is belangrijk dat de patiënt hierover met zijn behandelende arts praat onder andere omdat ze een impact kunnen hebben op de medische behandeling.

Kom op tegen Kanker vecht op veel fronten voor een betaalbare kankerbehandeling. Lees hier hoe we de financiële impact van kanker trachten te beperken.

Thema's: Betaalbaarheid