Help mee als vrijwilliger

Opkomen voor iedereen die zorgt voor iemand met kanker

Aan ziekenhuizen en ziekenfondsen vragen we de problemen van mantelzorgers systematisch en proactief te screenen. Uit eigen onderzoek blijkt immers dat die problemen meestal onzichtbaar blijven voor zorgverleners. Die screening is slechts een van de 14 voorstellen die tot een volwaardig mantelzorgbeleid moeten leiden.

De meeste mantelzorgers cijferen zichzelf weg in het belang van de patiënt. Nochtans ervaren zij ook heel wat problemen en is de belasting vaak zo groot dat ze eronderdoor dreigen te gaan, met alle gevolgen van dien voor de patiënt.

Daarbij wordt steeds meer van mantelzorgers verwacht. Ze spelen een cruciale rol in de uitdagingen waar onze gezondheidszorg voor staat. Kom op tegen Kanker pleit daarom voor een omvattend mantelzorgbeleid en formuleert in zijn onderzoeksrapport 14 voorstellen om dat vorm te geven.

Lees meer

Welke hulp, premies en verlof kun je krijgen als je zorgt voor iemand met kanker?