Vakantie

Bijzondere groepen

Mensen met een migratieachtergrond

Opkomen voor kankerpatiënten met een migratie-achtergrond

Heel wat mensen met een migratieachtergrond ondervinden problemen om een goede gezondheidszorg te krijgen. Nochtans zijn dat basisrechten waarvoor we ijveren.

Congres_jong_en_kanker

Opkomen voor jongvolwassen kankerpatiënten

Jonger dan 35 en kanker? Dat is niet evident! Wat met je studies, loopbaan, eigen woonst ... Kom op tegen Kanker ijvert voor een aangepaste behandeling, zorg en re-integratie in de maatschappij voor jongvolwassenen met kanker.

Oudere dame

Opkomen voor kwetsbare ouderen met kanker

Meer dan de helft van de mensen met kanker is ouder dan 65 jaar. Zeker 75-plussers zijn extra kwetsbaar. Ze hebben een grotere kans om langdurig ziek te zijn. En vaak lijden ze aan meerdere ziektes tegelijk. Kom op tegen Kanker wil ook voor hen de zorg verbeteren.

Oppashulp

Opkomen voor iedereen die zorgt voor iemand met kanker

Aan ziekenhuizen en ziekenfondsen vragen we de problemen van mantelzorgers systematisch en proactief te screenen. Uit eigen onderzoek blijkt immers dat die problemen meestal onzichtbaar blijven voor zorgverleners.