Opkomen voor kankerpatiënten met een migratieachtergrond

Heel wat mensen met een migratieachtergrond ondervinden problemen om een goede gezondheidszorg te krijgen. Ze hebben moeite om informatie over hun gezondheid te verwerven, begrijpen of toe te passen. Nochtans zijn dat basisrechten waar Kom op tegen Kanker voor ijvert.

De organisatie riep daarom een werkgroep in het leven, organiseerde een studiedag en steunt psychosociaal onderzoek dat gezondheidsvaardigheden van mensen met een migratieachtergrond verbetert. Daarnaast ijveren we ervoor dat iedereen die daar nood aan heeft, toegang krijgt tot taalondersteuning in de zorg.

  • Aanbevelingen over taalondersteuning in de zorg

Dat patiënt en zorgverlener elkaar goed begrijpen, is essentieel voor kwaliteitsvolle zorg. Een foute communicatie leidt immers tot verkeerde diagnoses, overbodige onderzoeken en zelfs medische fouten. Om dat te vermijden formuleerde Kom op tegen Kanker samen met 14 andere organisaties concrete aanbevelingen voor beleidsmakers en zorgprofessionals. Behalve tolken en intercultureel bemiddelaars kunnen ook pictogrammen, foto’s, vertaalapps of meertalige websites de communicatie verbeteren. Lees de zes aanbevelingen in onze uitgebreide standpunttekst, mee ondertekend door 14 organisaties in de zorgsector en verschillende academici. 

  • Gids voor taalbijstandsbeleid in het ziekenhuis

Wat als een taalbarrière de communicatie tussen een zorgverlener en zijn patiënt bemoeilijkt? Dan is het voor die zorgverlener bijna onmogelijk om kwaliteitsvolle en veilige zorg te bieden. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat taalbarrières in de hulpverlener-patiënt relatie leiden tot een verhoogd risico op misverstanden, onvolledige informatie-uitwisseling, gedaalde therapietrouw, toename van technische onderzoeken, medische fouten en uiteindelijk hogere gezondheidskosten. Ook het psychosociaal welzijn van de zorgverlener kan door een taalbarrière onder druk komen te staan. Met foute communicatie verlies je dus tijd en middelen. En dat gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg.  

Om die taalbarrière aan te pakken ontwikkelde Kom op tegen Kanker, een gids voor een ‘Taalbijstandsbeleid in je ziekenhuis’. De organisatie deed dat in samenwerking met Zorgnet-ICURO, de FOD Volksgezondheid, Agentschap Integratie en Inburgering en 15 ziekenhuizen die deelnamen aan de klankbordgroepen. 

Met de gids kunnen ziekenhuizen stapsgewijs een taalbijstandsbeleid in hun ziekenhuis uitwerken:

  • een visie en strategie;
  • taalbijstand efficiënt inzetten en implementeren. 

We roepen ziekenhuisdirecties op om daar werk van te maken. De gids kan gratis gedownload worden. Reacties en vragen mogen altijd doorgegeven worden aan els.meerbergen@komoptegenkanker.be

Gids taalbijstandsbeleid
  • Werkgroep ‘Zorg voor mensen met een migratieachtergrond’

Zorgverleners, patiëntenvertegenwoordigers, beleidsmedewerkers, tolken, intercultureel bemiddelaars en sleutelfiguren uit de opleidingen van zorgverleners overleggen over de initiatieven van Kom op tegen Kanker die de kankerzorg voor mensen met een migratieachtergrond verbeteren.

  • Studiedag ‘Diversiteit en gezondheidsvaardigheden’

In het voorjaar van 2017 organiseerde Kom op tegen Kanker een studiedag rond gezondheidsvaardigheden van mensen met een migratieachtergrond. Na de studiedag lanceerde Kom op tegen Kanker een projectoproep voor initiatieven die de gezondheidsvaardigheden verbeteren voor mensen met een migratieachtergrond verbeteren.

Daaruit kwamen onder meer deze projecten voort:

Lees ook