Opkomen voor kankerpatiënten met een migratieachtergrond

Heel wat mensen met een migratieachtergrond ondervinden problemen om een goede gezondheidszorg te krijgen. Ze hebben moeite om informatie over hun gezondheid te verwerven, begrijpen of toe te passen. Nochtans zijn dat basisrechten waar Kom op tegen Kanker voor ijvert.

De organisatie riep daarom een werkgroep in het leven, organiseerde een studiedag en steunt psychosociaal onderzoek dat gezondheidsvaardigheden van mensen met een migratieachtergrond verbetert. Daarnaast ijveren we ervoor dat iedereen die daar nood aan heeft, toegang krijgt tot taalondersteuning in de zorg.

  • Aanbevelingen over taalondersteuning in de zorg

Dat patiënt en zorgverlener elkaar goed begrijpen, is essentieel voor kwaliteitsvolle zorg. Een foute communicatie leidt immers tot verkeerde diagnoses, overbodige onderzoeken en zelfs medische fouten. Om dat te vermijden formuleerde Kom op tegen Kanker samen met 14 andere organisaties concrete aanbevelingen voor beleidsmakers en zorgprofessionals. Behalve tolken en intercultureel bemiddelaars kunnen ook pictogrammen, foto’s, vertaalapps of meertalige websites de communicatie verbeteren. Lees de zes aanbevelingen

  • Werkgroep ‘Zorg voor mensen met een migratieachtergrond’

Zorgverleners, patiëntenvertegenwoordigers, beleidsmedewerkers, tolken, intercultureel bemiddelaars en sleutelfiguren uit de opleidingen van zorgverleners overleggen over de initiatieven van Kom op tegen Kanker die de kankerzorg voor mensen met een migratieachtergrond verbeteren.

  • Studiedag ‘Diversiteit en gezondheidsvaardigheden’

In het voorjaar van 2017 organiseerde Kom op tegen Kanker een studiedag rond gezondheidsvaardigheden van mensen met een migratieachtergrond. Na de studiedag lanceerde Kom op tegen Kanker een projectoproep voor initiatieven die de gezondheidsvaardigheden verbeteren voor mensen met een migratieachtergrond verbeteren.

Daaruit kwamen onder meer deze projecten voort:

Lees ook