Opkomen voor kankerpatiënten met een migratieachtergrond

Heel wat mensen met een migratieachtergrond ondervinden problemen om een goede gezondheidszorg te krijgen. Ze hebben moeite om informatie over hun gezondheid te verkrijgen, begrijpen of toe te passen. Nochtans zijn dat basisrechten waar Kom op tegen Kanker voor ijvert.

De organisatie riep daarom een werkgroep in het leven, organiseerde een studiedag en steunt psychosociaal onderzoek dat gezondheidsvaardigheden van mensen met een migratieachtergrond verbetert.

  • Werkgroep ‘Zorg voor mensen met een migratieachtergrond’

Zorgverleners, patiëntenvertegenwoordigers, beleidsmedewerkers, tolken, intercultureel bemiddelaars en sleutelfiguren uit de opleidingen van zorgverleners overleggen over de initiatieven van Kom op tegen Kanker die de kankerzorg voor mensen met een migratieachtergrond verbeteren.

  • Studiedag ‘Diversiteit en gezondheidsvaardigheden’

In het voorjaar van 2017 organiseerde Kom op tegen Kanker een studiedag rond gezondheidsvaardigheden van mensen met een migratieachtergrond. Na de studiedag lanceerde Kom op tegen Kanker een projectoproep voor initiatieven die de gezondheidsvaardigheden verbeteren voor mensen met een migratieachtergrond verbeteren.

Daaruit kwamen onder meer deze projecten voort:

Lees ook