Transmurale zorg

Transmurale zorg betekent letterlijk 'zorg over de muren heen'. Kom op tegen Kanker wil ervoor zorgen dat verschillende zorgverleners in het ziekenhuis vlot samenwerken met alle zorgverleners buiten het ziekenhuis. Zodat patiënten op elk moment en overal de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook nadat ze het ziekenhuis hebben verlaten voor hun behandeling.

Vandaag worden patiënten tijdens een ziekenhuisopname meestal goed omringd, maar eenmaal thuis moeten ze nog vaak zelf uitzoeken waar ze terechtkunnen met vragen over problemen of hulp. Terwijl de zorg van het ziekenhuis vlot en naadloos zou moeten aansluiten op de thuiszorg en omgekeerd. Ervaringen van kankerpatiënten en knelpunten gemeld door zorgverleners tonen aan dat er op dat vlak nog werk aan de winkel is.

Kom op tegen Kanker werkt samen met lokale zorgpartners netwerken en/of pilootprojecten om verbeteracties op te zetten. We brengen knelpunten in kaart en zoeken naar concrete oplossingen. Het opzet? Op lokaal niveau een vernieuwende aanpak uitbouwen tussen de verschillende zorgpartners, met een betere coördinatie en continuïteit voor de patiënt. Als een oplossing lokaal succesvol is, ijveren we ook voor een uitrol in de rest van Vlaanderen. Want goede transmurale samenwerking tussen hulpverleners is een hefboom voor betere zorg voor patiënten én meer tevreden en competente hulpverleners. Op deze manier wordt ook de kennis over kanker en kankerzorg van het ziekenhuis naar de thuiszorg overgeheveld. Ook via projectfinanciering en beleidsbeïnvloeding zetten we in op een betere transmurale zorg.

Meer info? Contacteer:

We willen voorkomen dat mensen door de mazen van het net vallen.

Luk Naveau

Expert zorgverleners/transmurale zorg

Luk, Projectcoördinator Zorg provincie Antwerpen
Tags: Verzorgen