Transmurale zorg

Transmurale zorg betekent letterlijk 'zorg over de muren heen'. Kom op tegen Kanker wil ervoor zorgen dat verschillende zorgverleners vlot samenwerken zodat patiënten op elk moment en overal de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook nadat ze het ziekenhuis hebben verlaten.

Vandaag worden patiënten tijdens een ziekenhuisopname meestal goed omringd, maar eenmaal thuis moeten ze nog vaak zelf uitzoeken waar ze terechtkunnen met vragen of waar ze hulp kunnen krijgen. Terwijl de zorg van het ziekenhuis naadloos zou moeten aansluiten op de thuiszorg en omgekeerd.

Onze eigen ervaringen en die van kankerpatiënten tonen aan dat er op dat vlak nog werk aan de winkel is. Dat werd ook bevestigd in het onderzoek Zorgen na kanker dat Kom op tegen Kanker in 2017 deed. Daarnaast geven hulpverleners aan dat ze elkaar nu nog onvoldoende kennen om hun taken goed uit te voeren en dat ze nood hebben aan meer opleiding of bijscholing, meer en beter multidisciplinair en transmuraal overleg en samenwerking. Dat blijkt ook uit het onderzoek van het Cédric Hèle instituut naar de noden eerste lijn in de psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten uit 2017.

Daarom ontwikkelt Kom op tegen Kanker samen met lokale zorgpartners netwerken en pilootprojecten. Zo brengen we knelpunten in kaart en zoeken we naar concrete oplossingen. Het opzet? Op lokaal niveau een vernieuwende aanpak uitbouwen, met een betere coördinatie en continuïteit tussen de verschillende zorgpartners. Als een oplossing lokaal succesvol is, ijveren we ook voor een uitrol in de rest van Vlaanderen. Want goede transmurale samenwerking tussen hulpverleners is een hefboom voor betere zorg voor patiënten én meer tevreden en competente hulpverleners.

Er zijn al verschillende projecten en netwerken actief in Vlaanderen. Meer info? Contacteer:

We willen voorkomen dat mensen door de mazen van het net vallen.

Luk Naveau

Expert zorgverleners/transmurale zorg

Luk, Projectcoördinator Zorg provincie Antwerpen
Tags: Verzorgen