Jean-Jacques Cassiman

'We durven kritisch naar onszelf kijken'

Delen

Het vorige vijfjarenplan van Kom op tegen Kanker liep van 2017 tot 2021. Hoe kijkt voorzitter Jean-Jacques Cassiman terug op de voorbije vijf jaar? Hij is enthousiast over de professionalisering, maar wil dat we kritisch blijven over onze werking. ‘Met het nieuwe vijfjarenplan zet onze werking weer een grote stap vooruit.’

Kom op tegen Kanker is in de afgelopen jaren nog professioneler gaan werken, vindt prof. em. Jean-Jacques Cassiman, voorzitter van het bestuursorgaan. ‘Een mooi voorbeeld is de toegenomen interactie tussen onze medewerkers en leden enerzijds en de vrijwilligers anderzijds. Zorgvrijwilligers kunnen op een degelijke opleiding rekenen. Daardoor zijn ze beter voorbereid op hun taak en kunnen ze de patiënten en hun omgeving beter ondersteunen. Ook initiatieven als de Kankerlijn, het Kankerfonds, de kinderkampen en de jongerenwerking worden professioneler aangepakt en verder uitgebouwd. Dat gebeurt steeds vaker in overleg met de vrijwilligers.’

Het is verrijkend als patiënten hun ervaringen en inzichten met experts en wetenschappers delen.

Prof. em. Jean-Jacques Cassiman

voorzitter Kom op tegen Kanker

Jean-Jacques Cassiman

Sinds hij zelf kankerpatiënt is, beseft Jean-Jacques Cassiman het beter dan ooit: de inbreng van patiënten is heel belangrijk voor de werking van Kom op tegen Kanker. ‘Pas als je zelf chirurgie, chemotherapie of radiotherapie ondergaan hebt, weet je wat de impact op je levenskwaliteit is. Het is verrijkend als patiënten die ervaringen en inzichten met experts en wetenschappers delen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de biomedische commissie een selectie maakt uit de aanvragen voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten. De quotering van de patiëntcommissie telt daar mee voor 30 procent. Zowel de wetenschappers als de patiënten zijn enthousiast over dat systeem. Daarom breiden we het nu uit naar de commissies die werken rond preventie en psychosociale aspecten – twee thema’s waar we steeds meer financiering voor uittrekken. Zo’n doorgedreven vorm van inspraak is uniek.’

Een ander aspect van de professionalisering is de internationale dimensie. Kankerorganisaties uit veel landen wisselen informatie uit en bundelen de krachten in Europese commissies. Terecht, want veel thema’s vereisen een grensoverschrijdende aanpak. ‘Kom op tegen Kanker is een actief lid en zelfs een voortrekker in die commissies’, stelt Jean-Jacques Cassiman tevreden vast. ‘Zo zijn we niet alleen goed op de hoogte, maar geven we mee vorm aan het Europees beleid. Dat komt ook de patiënten hier ten goede.’

Er zijn dus veel nieuwe ideeën opgeborreld in de afgelopen vijf jaar. Dat komt omdat we kritisch naar onszelf kijken en durven bij te sturen. ‘Het vijfjarenplan staat niet in een stenen tafel gebeiteld. We evalueren geregeld. Wat niet of maar gedeeltelijk lukt, passen we onderweg aan of geven we een extra stroomstoot. Wat wel goed werkt, nemen we mee in het nieuwe vijfjarenplan 2022-2026. Ook de opmaak van dat plan is op een nieuwe manier gebeurd. Vroeger was dat in handen van enkele directieleden en medewerkers, nu betrekken we er ook de mensen bij die verantwoordelijk zijn voor bepaalde projecten. Zo komen hun kwaliteiten en expertise duidelijker naar voren. Ook dat is professionalisering.’

Prof. em. Jean-Jacques Cassiman

© Joost Joossen

Thema's: Corporate