Burgers met hart voor kankerpreventie

Lotgenotengroep
  • Aanvragen voor preventieprojecten evalueren
  • Nadenken over nieuwe preventiethema's voor Kom op tegen Kanker

Om ervoor te zorgen dat minder mensen kanker krijgen financiert Kom op tegen Kanker preventie-initiatieven die bijdragen aan een betere kankerpreventie en meer inzicht opleveren in de voor- en nadelen van vroegopsporingsmethoden. Onderzoekers en externe organisaties kunnen een project indienen bij Kom op tegen Kanker om dat te helpen realiseren.

Om de ingediende projecten te beoordelen op wetenschappelijkheid, relevantie en haalbaarheid doet Kom op tegen Kanker een beroep op zijn preventiecommissie, waarin externe deskundigen zetelen. Enkel de best scorende projecten ontvangen financiële steun om het project uit te voeren. 

Burgercommissie

Kom op tegen Kanker wil nu ook een burgercommissie oprichten om de preventiecommissie in haar beoordeling te adviseren. De burgercommissie zal bestaan uit een groep burgers met een gezonde interesse in kankerpreventie.

Op die manier wil Kom op tegen Kanker de betrokkenheid van burgers bij het voorkomen van kanker verhogen. We zijn ervan overtuigd dat het advies van de burgercommissie de kwaliteit (van de evaluatie) van de ingediende projecten zal verhogen. Bovendien verwacht Kom op tegen Kanker dat de burgercommissie ook een inspiratiebron zal zijn die nieuwe (onderzoeks)thema’s kan aanreiken. Op dit moment staan er geen vacatures open, maar solliciteren staat vrij.

 

Geen vacature voor jou?

Stuur ons een open sollicitatie als vrijwilliger!