AYA-movement

AYA-movement komt op voor jongvolwassen kankerpatiënten

AYA zorg

  • focust op ziekenhuizen en wil meer aandacht creëren voor leeftijdsspecifieke zorg. Daarom zal de werkgroep goede voorbeelden in kaart brengen en richtlijnen voor zorgverleners en -organisaties uitwerken.
  • bestaat uit vier jongeren die kanker hebben of hebben gehad, vijf artsen, vijf verpleegkundigen, drie maatschappelijk werkers en een psycholoog.

AYA werk

  • wil jongeren helpen in hun zoektocht naar een gepaste studierichting of job. Die zorgen voor een zinvolle dagbesteding, financiële zekerheid, zelfontplooiing en een positief gevoel van eigenwaarde.
  • wil daar aan bijdragen door persoonlijke begeleiding mogelijk te maken en te pleiten voor een volwaardig statuut voor jongeren met en na kanker.

AYA nazorg

  • wil ervoor zorgen dat verschillende zorgverleners vlot samenwerken, zodat jongeren met kanker op elk moment de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook nadat ze het ziekenhuis hebben verlaten.
  • focust daarom op de eerstelijnshulp en creërt daar aandacht voor de noden van jongeren met kanker, om hun psychisch welzijn te vergroten.

 

Onze visie

Congres

Op 29 mei 2018 organiseerde Kom op tegen Kanker het congres ‘Jong en kanker’ om de leeftijdsspecifieke behoeften van deze doelgroep op de kaart te zetten bij zorgverleners, werkgevers en beleidsmakers. Bekijk de presentaties!

Meer voor jongeren met kanker

 

Successen

Studenten

Studiebeurs voor chronisch zieke studenten

Vanaf volgend academiejaar wordt het minimum van 27 studiepunten om een studiebeurs te krijgen, afgeschaft voor chronisch zieke studenten. Dat gebeurt op aanbeveling van Kom op tegen Kanker.

Jongeren van de sigaret houden

Kinderbijslag blijft ondanks onvolledig studieprogramma

Vanaf 2019 behouden meerderjarige studenten die geen volledig studieprogramma kunnen volgen door langdurige ziekte, hun kinderbijslag. Kom
op tegen Kanker pleitte hier al langer voor.

energieprijzen

Terugwerkende kracht bij sociale tarieven voor energie

De sociale tarieven voor energie voor personen met een tegemoetkoming zullen met terugwerkende kracht gelden. Iets waar Kom op tegen Kanker al langer voor pleitte!