Hans_congres_Jong_en_kanker

AYA Movement komt op voor jongvolwassen kankerpatiënten

Jong en kanker? Dat is niet evident! Van de ene dag op de andere is het onzeker of je nog kunt studeren, solliciteren, werken, kinderen krijgen of een eigen woonst kopen. Daarom behartigt Kom op tegen Kanker samen met anderen de belangen van jongvolwassenen met kanker.

AYA Movement - AYA staat voor adolescents and young adults met kanker - is een samenwerking tussen Kom op tegen Kanker, zorgverleners en jongvolwassenen zelf.

Samen willen we zorgverleners, werkgevers en beleidsmakers bewustmaken van hun leeftijdsspecifieke noden en problemen tijdens en na kanker. We nemen initiatieven om de levenskwaliteit van en de zorg voor jongvolwassenen met kanker te verbeteren.

AYA's centraal

Het is cruciaal dat de initiatieven en voorstellen die binnen AYA Movement ontstaan, beantwoorden aan de noden & wensen van de jongvolwassenen die kanker hebben (gehad). Om hun stem volwaardig te integreren binnen AYA Movement, komen een aantal AYA’s tweemaandelijks samen in een ‘klankbordgroep': een overlegplatform dat nieuwe of bestaande initiatieven voor AYA’s toetst aan hun leeftijdsspecifieke noden en ervaringen. Drie jongeren uit de klankbordgroep zetelen ook in de strategische adviesraad die beslist over de doelstellingen en prioriteiten van de AYA Movement en de realisatie ervan opvolgt. Op die manier sturen AYA’s vanuit hun ervaringskennis mee welke initiatieven de AYA Movement neemt. Vanuit dit platform sturen zij – samen met de zorgprofessionals en experten – de prioritaire doelstellingen, de aanpak van de verbetertrajecten en de inhoud van de beleidsaanbevelingen.

Ben je tussen 16 en 35 jaar oud, kwam je in aanraking met kanker en wil je je inzetten voor duurzame verbeteringen in de zorg voor AYA’s? Laat van je horen!

Doelstellingen

Momenteel werkt AYA Movement aan de volgende doelstellingen:

Lees meer over wat Kom op tegen Kanker samen met zorgverleners en AYA’s de voorbije jaren heeft bepleit en bekomen.

Onze belangrijkste beleidsaanbevelingen:

  • De oprichting van enkele AYA-expertisecentra in België die medische en psychosociale expertise op vlak van de zorg voor jonge mensen met kanker bundelen, in navolging van de gespecialiseerde AYA-centra die al in andere landen bestaan, zoals in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten. 
  • Een regionale implementatie van het AYA-zorgpad in de ziekenhuizen om een basiszorg voor AYA’s te garanderen, waar ze ook behandeld worden. 
  • De oprichting van een nationaal platform voor klinische studies om de toegang van jongeren met kanker tot internationale klinische studies te verbeteren, zoals dit al in de kinderoncologie bestaat.

Congres Jong en kanker?!

Op 28 september 2021 organiseerde Kom op tegen Kanker de tweede editie van het congres ‘Jong en kanker’ om de leeftijdsspecifieke behoeften van de doelgroep op de kaart te zetten bij zorgverleners, beleidsmakers en andere betrokken stakeholders.