Hans_congres_Jong_en_kanker

AYA-movement komt op voor jongvolwassen kankerpatiënten

Jong en kanker? Dat is niet evident! Van de ene dag op de andere is het onzeker of je nog kunt studeren, solliciteren, werken, kinderen krijgen of een eigen woonst kopen. Daarom behartigt Kom op tegen Kanker samen met anderen de belangen van jongvolwassenen met kanker.

AYA-movement - wat staat voor adolescents and young adults met kanker - is een samenwerking tussen Kom op tegen Kanker, zorgverleners en jongvolwassenen zelf.

Samen willen we zorgverleners, werkgevers en beleidsmakers bewust maken van de leeftijdsspecifieke noden en problemen van jongeren met en na kanker. We nemen initiatieven om de levenskwaliteit van en de zorg voor jongvolwassenen met kanker te verbeteren.

Op dit moment zijn er verschillende werkgroepen in AYA-movement actief:

AYA-zorg

  • ijvert voor meer zorg op maat in de ziekenhuizen. In onze visietekst tonen we hoe de zorg voor jongvolwassenen met kanker (16-35 jaar) er in de toekomst in Vlaanderen best uitziet.
  • werkt aan een instrument voor AYA-zorg dat gebruikt kan worden door ziekenhuizen en andere zorgorganisaties om zorg op maat in hun regio te voorzien.

AYA-werk

  • versterkt jongeren in hun zoektocht naar een gepaste studie of job.
  • mobiliseert zorg- en tewerkstellingsorganisaties om jongeren die opnieuw aan de slag willen, te ondersteunen op maat. Bijvoorbeeld het project Entree.
  • pleit ervoor het beleid aan te passen. Lees onze aanbevelingen in ons rapport.

AYA-nazorg

  • creëert aandacht voor de psychosociale noden van AYA’s na hun behandeling;
  • bouwt bruggen tussen zorgverleners in en buiten het ziekenhuis;
  • maakt het bestaande nazorgaanbod zichtbaar voor AYA’s;
  • zoekt bij tekorten naar toegankelijke en duurzame oplossingen.

Jongeren als klankbord

Kom op tegen Kanker wil jonge (ex-)kankerpatiënten een volwaardige stem geven in de zorg, nazorg en re-integratiemogelijkheden die er voor hen zijn. 

Het is cruciaal dat de initiatieven en voorstellen die in AYA-movement ontstaan, gedragen worden door jongeren die kanker hebben (gehad) en beantwoorden aan hun ervaringen en wensen.

Daarom brengt Kom op tegen Kanker jonge (ex-)kankerpatiënten vijf keer per jaar samen in een groep die fungeert als klankbord. Ben je tussen 17 en 35 jaar oud en kwam je in aanraking met kanker? Laat van je horen!

 

Onze visie

Congres Jong en kanker?!

Op 29 mei 2018 organiseerde Kom op tegen Kanker de eerste editie van het congres ‘Jong en kanker’ om de leeftijdsspecifieke behoeften van de doelgroep op de kaart te zetten bij zorgverleners, werkgevers en beleidsmakers. Op 28 september 2021 volgt de tweede editie.

Meer voor jongeren met kanker

 

Successen

Studenten

Studiebeurs voor chronisch zieke studenten

Vanaf volgend academiejaar wordt het minimum van 27 studiepunten om een studiebeurs te krijgen, afgeschaft voor chronisch zieke studenten. Dat gebeurt op aanbeveling van Kom op tegen Kanker.

Jongeren van de sigaret houden

Kinderbijslag blijft ondanks onvolledig studieprogramma

Vanaf 2019 behouden meerderjarige studenten die geen volledig studieprogramma kunnen volgen door langdurige ziekte, hun kinderbijslag. Kom
op tegen Kanker pleitte hier al langer voor.

energieprijzen

Terugwerkende kracht bij sociale tarieven voor energie

De sociale tarieven voor energie voor personen met een tegemoetkoming zullen met terugwerkende kracht gelden. Iets waar Kom op tegen Kanker al langer voor pleitte!