Congres Jong en kanker?!

Congres Jong en kanker?!

Kom op tegen Kanker organiseert op 28 september 2021 de tweede editie van het gratis congres 'Jong en kanker'. Jongeren en zorgprofessionals maken de balans op: wat verbeterde er in drie jaar tijd en tegen welke drempels lopen jongeren met en na kanker nog steeds aan?  

Het congres biedt een dag vol inspirerende praktijkvoorbeelden en getuigenissen voor al wie het verschil kan maken voor jongeren tijdens en na kanker. Het congres richt zich niet alleen tot artsen en zorgverleners in ziekenhuizen, maar ook tot zorgprofessionals buiten het ziekenhuis. Denk aan psychologen, seksuologen, maatschappelijk werkers, trajectbegeleiders, kinesisten, VDAB-consulenten voor langdurig zieken, beleidsmakers, studentenbegeleiders op universiteiten en hogescholen enz. 

Aan het einde van de dag ga je naar huis met ideeën en antwoorden op de vraag hoe jij de zorg, nazorg en re-integratie op maat voor 16- tot 35-jarigen met kanker (AYA's) kunt verbeteren. Met oog voor de verschillende aspecten in iemands leven die kanker overhoop haalt.  

Afspraak op 28 september in het Lamot in Mechelen tussen 9.30 en 16.00 uur.

De inschrijvingen zijn gesloten. Wil je er toch nog graag bij zijn? Stuur een mail naar jongerenwerking@komoptegenkanker.be.

Programma

Infomarkt vanaf 9.30u

Infomarkt: AYA-landschap in beeld

Markt met standjes over initiatieven voor AYA's en/of zorgverleners


Plenaire sessie van 10.30u tot 12.30u met moderator Karolien Debecker

1. Setting the scene: jong en kanker

AYA's aan het woord

AYA-Movement als drijvende kracht

Sprekers: Tim Vanhoorenbeke, AYA / Johan De Munter, UZ Gent / Veerle Opdebeeck, Kom op tegen Kanker

2. Positief en krachtig verder na kanker

De ontwikkeling van adolescent naar jongvolwassene bepaalt hoe je later in het leven staat. Deze groeifase vraagt energie en aandacht en mag zeker niet ‘on hold’ komen te staan tijdens het ziekteproces. Een warme omgeving waarin je steeds je verhaal kan doen en die je helpt te groeien, is van onschatbare waarde.

Spreker: Ingrid De Jonghe, juriste, psychotherapeute en oprichtster van TEJO ‘Therapeuten voor jongeren’ 

3. Het www van leeftijdsspecifieke zorg: wie, wat en waarom?

Waarom zijn AYA’s een specifieke doelgroep in de zorg? Wat zijn hun specifieke noden? Hoe kunnen we de huidige zorg in het ziekenhuis meer op maat van de AYA maken? Dat zijn enkele vragen die worden voorgelegd aan Dr. Stef Meers, Hans Neefs en Marion Welten.

Sprekers: Dr Stef Meers, oncoloog AZ Klina / Hans Neefs, Kom op tegen Kanker / Marion Welten, FLAYA 

4. Re-integratie start bij diagnose?! Inspiratie uit Nederland

Vanaf de diagnose arbeid en studies als integraal behandeldoel meenemen in de behandeling en het herstel? In het Amsterdam UMC slaat een klinisch arbeidsgeneeskundige de brug tussen curatieve zorg, arbeidsgerelateerde zorg en het sociale domein. Hij maakt deel uit van het multidisciplinaire AYA-zorgteam, werkt samen met de zorgprofessionals,  informeert en ondersteunt de AYA, en legt verbindingen naar de opleidings- of arbeidscontext in functie van haalbare doelen.

Spreker: Dr David Bruinvels, klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland en lid van het AYA Zorgteam in het Amsterdam UMC


Thematische sessies: 'Hoe kun jij het verschil maken?' van 13.30u tot 15.30u. Keuze tussen:

Goed begonnen is half gewonnen: AYA-zorg in het ziekenhuis

AYA’s ervaren dat de zorg in het ziekenhuis nog beter en anders kan. Maar hoe begin je als zorgverlener daar nu aan? Enkele zorgverleners delen hun eerste ervaringen met AYA-zorg/hoe zij het aanpakken en gaan hierover in gesprek met AYA’s en het publiek.

Re-integratie: teamwork makes the dream work

(Weer) studeren of werken tijdens of na een kankerbehandeling is niet evident. Mits gepaste begeleiding, toegankelijke info en een financieel vangnet, waar nodig, is er heel wat mogelijk. Tijdens 2 dialoogtafels bespreken we met AYA’s, zorgprofessionals, tewerkstellingspartners, en beleidsverantwoordelijken hoe we samen een duurzame re-integratie van AYA’s kunnen verwezenlijken.

Iedereen uniek, net als AYA-nazorg

Hoe kun jij een verschil maken voor AYA’s? We geven inspiratie en handvaten om krachtgericht te werken. Praktijkervaringen vanuit verschillende disciplines - zowel binnen als buiten het ziekenhuis - komen aan bod. Een verpleegkundige, psycholoog, kinesist, seksuologe … en ook de AYA’s zelf komen aan het woord.


Slotwoord van 15.40u tot 16u

Take home messages

Sprekers: AYA's en Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker

Promoot dit congres mee!

Kom op tegen Kanker wil zo veel mogelijk mensen bereiken die het verschil maken voor 16- tot 35-jarigen met kanker. Zet het congres in the picture op de sociale media, website, nieuwsbrief etc van je organisatie! Download de afbeeldingen hieronder en gebruik de tekst bovenaan op deze pagina.

Eventbeeld vierkant zonder tekst
Jong en kanker
Eventbeeld vierkant met tekst
Jong en kanker
Eventbeeld landscape zonder tekst
Jong en kanker
Eventbeeld landscape met tekst
Jong en kanker

Sharing is caring. Dank je wel!