The Big C

Psychosociaal

Zorg

Project promotor:
Stefanie Veraghtert (The Big C)
€ 126.500Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Stefanie Veraghtert werd drie jaar geleden, als 26-jarige, getroffen door kanker. Na haar herstel wou ze iets positiefs doen voor haar jonge mede-lotgenoten en ook iets waardevols met haar leven. Als ex-patiënt wil ze de taboes rond kanker doorbreken en het psychosociale vangnet na kanker versterken. Ze werkte een vernieuwend innovatief zorgconcept uit dat op korte en lange termijn een termijn oplossing aanreikt voor de uitdagingen ‘zorgen tijdens en na kanker’ met een focus op jongeren. Het project heeft verschillende fases die er moeten voor zorgen dat er in fase 1 voldoende bouwstenen zijn gelegd voor een succesvolle bottom-up benadering alvorens fase 2 te operationaliseren. Dit projectvoorstel omvat het voortraject (fase 1) van een jaar. The Big C. zal een koffiebar openen voor iedereen die getroffen is door kanker (ontmoetingsplek met een psychosociaal aanbod) en streven naar een duurzaam zichzelf bedruipend verdienmodel door een eigen koffiebrand op de markt te brengen samen met lotgenoten (community empowerment). In eerste instantie wil The Big C., er zijn om mensen die geraakt zijn door kanker te verbinden en hen te informeren om gezamenlijk de kwaliteit van het leven voor patiënten en naasten te bevorderen. Dit doet ze door een koffiebar met een psychosociaal vangnet te openen. Om op lange termijn niet afhankelijk te zijn van subsidies en donors zal The Big C, als sociale onderneming in wording, daarnaast een eigen koffiemerk lanceren samen met de community. De opbrengsten hiervan worden geïnvesteerd in - het zorgaanbod van - de koffiebar en in mobilisatiecampagnes waarbij de doelgroep zelf de koffie aan de man brengt (vb. via bijeenkomsten koffie verkopen, de koffie in bestaande bars of via een foodtruck verkopen, bedrijven overtuigen de koffie af te nemen). Door succesvol en sociaal te ondernemen in het belang van een gemeenschappelijk doel krijgt de doelgroep eigenaarschap en een samenhorigheidsgevoel.

Help mee

Doe een gift!