Fase I studie met mRNA-immunotherapie gericht naar universele en individuele tumor antigenen in patiënten met hoog-risico prostaat kanker.

Biomedisch

Onderzoek

Project promotor:
Kris Thielemans (Vrije Universiteit Brussel)

Project partners:
VUB
UZ Leuven
Van 01 oktober 2015 tot 30 september 2019
€ 650.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Zoals de naam het zegt, is er na de diagnose en de standaard behandeling van “hoog-risico prostaat kanker”, een verhoogd risico op herval en uitzaaiing van de ziekte (metastasen). Er zijn dan nog wel mogelijkheden om verdere behandeling in te stellen, doch meestal zal, na uitzaaiing, de ziekte fataal aflopen. De huidige en klassieke behandeling van hoog-risico prostaat kanker is radicale prostectomie of heelkundige verwijdering van de prostaatklier. Daarna worden de patiënten klinisch opgevolgd en wordt geen verdere therapie ingesteld. Na de heelkundige ingreep bestaat echter de kans dat er nog kwaadaardige cellen achterblijven in het lichaam (en deze kans is het hoogst bij hoog-risico prostaat kanker) en die dan verantwoordelijk zijn voor herval en het terug opduiken van de ziekte. In dit project wordt voorgesteld om toch nog een bijkomende behandeling in te stellen na de prostatectomie en het afweersysteem (of immuunsysteem) van de patiënt dermate te stimuleren om de lichaamseigen kankercellen af te stoten en te vernietigen. Dit noemt men ook immuuntherapie. Hierdoor beogen we dat de achtergebleven kankercellen toch worden vernietigd en dat we de patiënt kunnen beschermen tegen het herop flakkeren van de ziekte. De voorgestelde behandeling is in verscheidene opzichten zeer nieuw en werd tot dusver nog nooit toegepast, noch in België noch elders. Om het immuunsysteem te activeren, zullen we gebruikmaken van boodschapper ribonucleïnezuur of mRNA (messenger ribonucleic acid) dat in de lymfeklieren ter hoogte van de liesplooien zal worden geïnjecteerd. Dit mRNA zal door dendritische cellen aanwezig in deze klieren worden opgenomen en vertaald worden in doelwit antigenen waarop het immuunsysteem zal reageren. We “vaccineren” als het ware de patiënt tegen de resterende kankercellen om zo het risico op herval en verdere ziekte evolutie tegen te gaan. Het gebruik van mRNA als vaccin voor immuuntherapie is heel nieuw. Met behulp van zeer geavanceerde technieken, kan men nu ook het DNA of de genetische informatie van de kankercellen onderzoeken en de volledige sequentie van het DNA achterhalen. De genetische informatie van kankercellen is heel verschillend van de genetische informatie van normale cellen. Ook zal deze sterk verschillen van de ene patiënt tot de andere. We zullen gebruikmaken van deze verschillen om een heel specifiek, op-maat-gemaakt vaccin te ontwikkelen. We menen dat hierdoor het vaccin veel efficiënter zal zijn en tegelijkertijd nog minder risico’s heeft om eventuele normale cellen te vernietigen. In dit project worden de krachten van twee laboratoria gebundeld en samengewerkt met twee klinische diensten: het Laboratorium voor Moleculaire Endocrinologie van de KU Leuven waar de expertise aanwezig is voor de genoom analyse van de prostaatkanker cellen en het Laboratorium voor Moleculaire & Cellulaire Therapie van de VU Brussel, waar de ervaring aanwezig is voor de ontwikkeling van vaccins op basis van mRNA en immuuntherapie. Tevens zullen de diensten Urologie van beide Universitaire Ziekenhuizen samenwerken en de patiënten behandelen met dit nieuw ‘vaccin’.

Help mee

Doe een gift!