Pleurectomie met decorticatie en peri-operatieve chemotherapie bij patiënten met resectabele longvlieskanker: een gerandomiseerde fase II-studie van de EORTC

Biomedisch

Onderzoek

Project partner:
UZGent
Van 01 juli 2013 tot 30 juni 2017
€ 298.000Uitgereikt aan dit project
Abstract: 
Patiënten met longvlieskanker (mesothelioom) in een vroegtijdig stadium kunnen in aanmerking komen voor een in opzet curatieve heelkundige resectie. De huidige standaardprocedure omvat een uitgebreide ingreep waarbij long, longvlies, hartzakje middenrif en delen van de borstkaswand worden verwijderd. Deze ingreep - extrapleurale pneumonectomie genaamd - wordt meestal voorafgegaan of gevolgd door chemotherapie en/of radiotherapie om de achterblijvende microscopische resten op te ruimen. Een dergelijke ingreep is zeer ingrijpend en gaat gepaard met heel wat bijwerkingen, verlies aan longfunctie en kwaliteit van leven. Recente studies suggereren dat een ingreep waarbij alleen het longvlies over de binnenzijde van de ribben en de buitenzijde van de long worden weggenomen (pleurectomie met decorticatie), een gelijkaardig effect zou hebben op de overleving, met minder bijwerkingen en verlies aan longfunctie en levenskwaliteit. Ook deze ingreep wordt best gecombineerd met chemotherapie. De opzet van dit project is om prospectief na te gaan of deze beperktere ingreep gestandaardiseerd kan worden en of ze beter wordt voorafgegaan of gevolgd door chemotherapie. Het verwijderde weefsel zal daarnaast ook onderzocht worden op de aanwezigheid van specifieke moleculaire mutaties die de kankergroei aandrijven en zal een aangrijpingspunt kunnen zijn voor toekomstige nieuwe vormen van behandeling met medicijnen.

Help mee

Doe een gift!