glyfosaat

Vrij van hormoonverstorende stoffen

Gezonde leefomgeving

Kom op tegen Kanker komt op voor het recht op een gezonde leefomgeving. We informeren de bevolking over de mogelijke gevaren van chemische stoffen voor onze gezondheid en hebben daarbij extra aandacht voor hormoonverstorende stoffen. Daarnaast sporen we de overheid aan om maatregelen te nemen die de bevolking beter beschermen tegen deze stoffen. 

Hoe willen we dat doen?

  • Beleid beïnvloeden

We streven naar maximale gezondheidswinst – zeker voor de kwetsbaren – door via beleidswerk hormoonverstoorders als veroorzaker van kanker aan te pakken. Kom op tegen Kanker dringt er bij de overheid op aan om maatregelen te nemen waardoor de bevolking minder blootgesteld wordt hormoonverstoorders.  

We hanteren hierbij het voorzorgsprincipe: wetenschappelijke onzekerheid mag nooit een excuus zijn om geen maatregelen te nemen. Veel kankers manifesteren zich immers pas tientallen jaren na blootstelling. Het voorzorgsprincipe moet integraal deel uitmaken van een preventiebeleid en moet meer toegepast worden. 

Lees hierover onze blog: Beste minister, haal die hormoonverstoorders uit ons lijf

Sproeien

De overheid bundelde verschillende acties rond preventie, reglementering en onderzoek in een nationaal actieplan dat op 29 juni 2022 finaal werd goedgekeurd. Kom op tegen kanker leverde een belangrijke bijdrage aan het tot stand komen en het ontwikkelen van dit actieplan. De uitvoering van het plan loopt van 2022 tot eind 2026 . Het actieplan is opgebouwd rond drie complementaire assen: 

  • De as ‘preventie’ verzamelt de bewustmakingsacties en opleidingen 
  • De as ‘reglementering’ hergroepeert de acties die gericht zijn op de versterking van het wettelijk kader op nationaal en Europees niveau
  • De as ‘wetenschappelijk onderzoek’ voorziet de voortzetting en uitbreiding van studies over hormoonverstoorders

Kom op tegen Kanker is extra alert voor glyfosaat en PFAS. Volgens het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC) behoren glyfosaat en PFAS tot de groep van stoffen 'die waarschijnlijk kankerverwekkend zijn voor mensen'. Samen met 45 Belgische milieu-, landbouw-, gezondheidsorganisaties en ziekenfondsen riepen we op 22 juni 2023 de Vlaamse, Waalse en federale regering daarom in een open brief op tot een totaalverbod op glyfosaat. Zo willen we burgers, landbouwers en het leefmilieu beschermen tegen de blootstelling aan deze risicovolle stof. 

De huidige goedkeuring van het gebruik van glyfosaat loopt af op 15 december 2023. Om te vermijden dat de vergunning van glyfosaat op Europees niveau wordt verlengd met 10 jaar richtte Kom op tegen Kanker, samen met verschillende andere organisaties in Europa, een open brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Hierin wordt opgeroepen om vanuit de Europese Commissie geen verlenging voor te stellen. 

Parfum
 
  • Informeren en sensibiliseren 

Hormoonverstorende stoffen (ook hormoonverstoorders, hormoonverstorende chemicaliën of EDC’s genoemd) worden in verband gebracht met ernstige chronische ziekten, waaronder kanker.

Tijdens belangrijke ontwikkelingsfasen in ons leven zijn we er extra gevoelig voor: in de baarmoeder, als klein kind en als puber. Hormoonverstoorders worden gebruikt in de industrie en in landbouwproducten. Ze zitten bovendien in huishoudelijke en andere alledaagse producten en voorwerpen. 

Meer wetenschappelijk onderbouwde informatie over de relatie tussen hormoonverstoorders en kanker vind je hier.

 

  • Financiering van preventieprojecten 

Kom op tegen Kanker financiert preventieprojecten die het risico op kanker sterk kunnen terugdringen. In onze call voor projecten voor 2022 gingen we ook actief op zoek naar projecten in verband met hormoonverstorende stoffen. 

Kom op tegen Kanker kan en doet het niet alleen. We werken samen met diverse Vlaamse, Belgische, Europese en internationale coalities, want SAMEN staan we sterker. Lees hier meer.