Onderzoek als hefboom

beleidswerk en sensibilisering

Kom op tegen Kanker streeft naar maximale gezondheidswinst - zeker voor de kwetsbaren - door belangrijke veroorzakers van kanker aan te pakken. Daarnaast willen we toegang tot en kennis over vroegopsporing verbeteren. Een belangrijke hefboom hiervoor is het financieren van preventieprojecten die onderzoek uitvoeren naar hoe het risico op kanker kan verminderd worden en/of kanker in een vroeg stadium helpen opsporen en voorkomen. 

Onderzoekster

Bij Kom op tegen Kanker wordt elke euro goed besteed. Daarom bepalen experts en burgers samen welke preventieprojecten Kom op tegen Kanker financiert. De burgers beoordelen de ingediende projecten vanuit burgerperspectief: hoe helpt een bepaald project (een deel van de) Vlamingen beter kanker te voorkomen of vroegtijdig op te sporen? Als spreekbuis van alle burgers komen ze een aantal keer per jaar samen in onze burgercommissie.  

  • Meer weten over de preventieprojecten die we tot nog toe hebben gefinancierd 
  • Info en voorwaarden financiering preventieprojecten en -onderzoek
  • Meer info over welke soort projecten we in 2022 willen financieren

Ben je als burger geïnteresseerd om lid te worden van onze burgercommisie? Hier vind je meer informatie. 

  • Lees hier de getuigenis van Chris, één van de leden van onze burgercommissie 
  • Ontdek hier meer over BOCCA, één van onze gefinancierde preventieprojecten 
  • Lees hier meer over het onderzoek dat Sara Willems, prof. gezondheidsongelijkheid aan de UGent, dankzij Kom op tegen Kanker kon uitvoeren om kansarme vrouwen beter te kunnen bereiken in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker
Patiëntencommissie