Gezocht: burgers met een hart voor kankerpreventie

Lotgenotengroep
 • Interesse in wetenschappelijk onderzoek, vorming en sensibilisering rond preventie en vroegopsporing van kanker?
 • Ben je goed in aanvragen voor preventieprojecten evalueren?
 • Denk je graag mee na over nieuwe preventiethema's voor Kom op tegen Kanker?

Kom op tegen Kanker wil dat minder mensen kanker krijgen. Daarom zet de organisatie in op een rookvrije samenleving, een gezonde leefomgeving en een kritische kijk op vroegopsporing van kanker. Kom op tegen Kanker financiert daarvoor onder meer onderzoek en initiatieven die bijdragen aan een betere kankerpreventie. Een preventiecommissie beoordeelt welk onderzoek en welke initiatieven gefinancierd worden. Om die commissie in zijn beoordeling te adviseren zoekt Kom op tegen Kanker vrijwilligers voor zijn burgercommissie.

Je hebt ...

 • voldoende tijd en energie om geregeld dossiers van ingediende projecten door te nemen.
 • zin om de ingediende projecten door te lezen en te beoordelen volgens vooropgestelde criteria.
 • een vijftal momenten per jaar vrij voor opleiding en vergadermomenten in verband met de beoordeling.

Je bent ...

 • bereid om je in te zetten om samen met de andere leden van de burgercommissie tot een gedragen beslissing te komen. 
 • vertrouwd met deadlines halen.
 • discreet en kunt omgaan met vertrouwelijke informatie. 
 • bereid om vorming te volgen.

Wat kun je verwachten van Kom op tegen Kanker?

 • Oprechte waardering van Kom op tegen Kanker voor je betrokkenheid bij projecten die focussen op het voorkomen en vroegtijdig opsporen van kanker. 
 • De kans om een spreekbuis te zijn van alle burgers. 
 • Actieve betrokkenheid bij de evaluatie van projectaanvragen met betrekking tot preventie en vroegopsporing en de mogelijkheid ze vanuit een burgerperspectief te beoordelen.
 • De kans op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op vlak van preventie en vroegopsporing van kanker en van nieuwe sensibiliserings- en vormingsinitiatieven.
 • Een kwaliteitsvolle opleiding als vrijwilliger vóór de aanvang van je engagement. Ook tijdens je engagement kunnen opleidingen en lezingen die waardevol zijn voor de leden van de burgercommissie, worden aangeboden. 
 • Een uitnodiging voor het jaarlijkse event van Kom op tegen Kanker waarop de projecttoelagen worden uitgereikt.
 • De mogelijkheid aanwezig te zijn op onze tweejaarlijkse dankdag voor vrijwilligers.
 • Een reële onkostenvergoeding voor overleg- en vormingsmomenten, telefoonkosten…
 • Een afsprakennota voor jou als vrijwilliger en een verzekering die je dekt tijdens de activiteiten.

Stel je je graag kandidaat, heb je vragen of graag extra info? Contacteer onze collega Ine Doperé per mail of op 02 227 69 64.

Geen vacature voor jou?

Stuur ons een open sollicitatie als vrijwilliger!