Lode Godderis

Aan een gezonde werkplek werken

Onderzoek naar kankerverwekkende stoffen op de werkvloer

Delen

Dé oorzaak van kanker bestaat niet. Genetische factoren, je levensstijl maar ook je werk kunnen een rol spelen. Zo lopen mensen die beroepshalve met asbest te maken hebben, een groter risico op long- of longvlieskanker. Met het BOCCA-project wil professor Lode Godderis (KU Leuven en IDEWE) alle werkgerelateerde kankers in kaart brengen.

Wat houdt jullie onderzoek precies in? 

‘Naar schatting 8 procent van alle kankers wordt veroorzaakt door blootstelling aan risicofactoren in de (werk)omgeving. Als je de kankers meetelt waarbij dat slechts één van de oorzaken is, kom je zelfs aan 50 procent. Met dit project willen we achterhalen in welke jobs en sectoren bepaalde types kanker frequenter voorkomen en welke blootstelling daarvoor verantwoordelijk is. Dat doen we door twee gegevensbestanden aan elkaar te koppelen: het Kankerregister, dat gegevens verzamelt over alle nieuwe kankerdiagnoses in België, en de databank van IDEWE, de grootste Belgische dienst voor preventie en bescherming op het werk. Die bevat info over de stoffen waaraan werknemers blootgesteld worden op het werk.’ 

Hoe kan jullie onderzoek een verschil maken?

‘We weten dat omgevingsfactoren een rol spelen bij het ontstaan van kanker, maar soms is het moeilijk om een rechtstreeks verband aan te tonen. Des te meer omdat de latentietijd – de tijd die verloopt tussen het moment van blootstelling en het optreden van kanker – vaak erg lang is. De Belgian Occupational Cancer (BOCCA) Database, die we bekomen door het Kankerregister en de gegevensbestanden van IDEWE aan elkaar te koppelen, zal het mogelijk maken die link tussen beroepsmatige blootstelling, werk en sector enerzijds en kanker anderzijds te onderzoeken.’

Wat hoop je met de hulp van Kom op tegen Kanker te realiseren?

‘Als we een beter zicht hebben op het verband tussen beroepskenmerken en kanker, kunnen we maatregelen nemen om blootstelling op het werk te voorkomen. Daarnaast zullen we meer kunnen inzetten op vroegtijdige opsporing. De ultieme droom is natuurlijk dat mensen geen beroepskankers meer ontwikkelen. Dat is voorlopig toekomstmuziek, maar we hopen met ons project en de 134.090 euro steun van Kom op tegen Kanker alvast een belangrijke stap in die richting te zetten.’

Lode Godderis

© Joost Joossen