Praten

Patiënten en naasten steunen

Help mee als vrijwilliger

Praten met vrijwilligers in het ziekenhuis

Wie kanker heeft, komt tijdens de behandeling mogelijk in contact met zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker. Patiënten kunnen bij hen hun verhaal kwijt als ze eens met iemand anders willen praten. Onze zorgvrijwilligers krijgen niet alleen een basisopleiding, maar krijgen ook erna verder opleiding en coaching van Kom op tegen Kanker

Praten met lotgenoten

Kom op tegen Kanker ondersteunt lotgenoten over heel Vlaanderen, zodat (ex-)kankerpatiënten en hun naasten hun verhalen en ervaringen kunnen uitwisselen met mensen die hetzelfde meemaken of meemaakten.

De Kankerlijn

De Kankerlijn is de vraag- en meldingslijn van Kom op tegen Kanker. Iedereen die met kanker wordt geconfronteerd, kan er terecht voor een anoniem luisterend oor, deskundig advies of een bemoedigend gesprek. Ook problemen kun je er aankaarten.

Praatcafé

Info- en ontmoetingsmomenten

De info- en ontmoetingsmomenten die zorginstellingen met de steun van Kom op tegen Kanker organiseren, zijn de ideale gelegenheid om bij een kop koffie of thee informeel te praten met lotgenoten en zorgvrijwilligers.

Ontmoetingsdag jongvolwassenen

Ontmoetingsdagen

Tijdens de ontmoetingsdagen nemen jongvolwassenen met kanker samen deel aan verschillende activiteiten. Ze kunnen dan ook verhalen delen en ervaringen uitwisselen met andere jongeren die begrijpen wat het betekent om kanker te hebben.

Buddywerking

Een buddy staat een jongvolwassene met kanker bij met raad en daad en maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar. Een buddy geeft ook een extra duwtje in de rug om tijdens of na de ziekte verder te gaan met het leven en sociale contacten te onderhouden.

Infosessie over kanker op het werk

Steun op het werk

Ook op de werkvloer komen mensen meer en meer in contact met kanker. Dat brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Daarom biedt Kom op tegen Kanker steun met informatie-, trainings- en inspiratiesessies over kanker op de werkvloer.

Steun bij onderwijs

Onderwijs

Kinderen en jongeren met kanker zijn soms lang in behandeling. Dat mag geen ingrijpende gevolgen hebben op hun studies. Daarom ondersteunt Kom op tegen Kanker iedereen die door kanker niet naar school kan, van kleuters tot studenten in het hoger onderwijs.

Recht op informatie

Goede informatie over kanker

Volgens Kom op tegen Kanker heeft elke kankerpatiënt het recht om eerlijk, tijdig, volledig, in een voor hem verstaanbare taal en op een begrijpelijke manier geïnformeerd te worden.