De Kankerlijn

De Kankerlijn is de vraag- en meldingslijn van Kom op tegen Kanker. Iedereen kan er terecht voor een anoniem luisterend oor, deskundig advies of een bemoedigend gesprek. Je kunt er ook melden wanneer je met problemen wordt geconfronteerd. Op basis van die meldingen kan Kom op tegen Kanker daarna nog beter opkomen voor de belangen van patiënten.

Het professionele team van de Kankerlijn staat elke werkdag klaar om (ex-)kankerpatiënten en mensen in hun omgeving via telefoon, e-mail of chat te helpen. Complexe vragen of problemen leggen de medewerkers voor aan een kankerspecialist of een team van experts op het vlak van sociale zekerheid, tewerkstelling, verzekeringen ...

De Kankerlijn in cijfers

De Kankerlijn werd in 2019 bijna 2700 keer gecontacteerd. Enkele opvallende vaststellingen uit 2019:

  • De meeste oproepen komen online binnen, nog 37 % van de oproepen gebeurt per telefoon.
  • Heel veel vragen gaan over borstkanker (ongeveer 30 %).
  • In ongeveer de helft van de gevallen komt de oproep van iemand met kanker zelf, de andere oproepen zijn van naasten, hulpverleners enz.
  • Drie keer meer vrouwen dan mannen nemen contact op. Dat is opvallend aangezien meer mannen dan vrouwen kanker krijgen.

Lees meer cijfers, realisaties en knelpunten van de Kankerlijn:

Als mensen een sprankeltje hoop hebben als ze de telefoon neerleggen, weet je dat je iets kon betekenen.

Ellen Druyts

Diensthoofd Psychosociale Dienst

Ellen, medewerker Kankerlijn
Tags: Praten