Dankzij jullie steun kunnen wij opkomen tegen kanker

Je geld goed besteden

Elk jaar opnieuw kunnen wij rekenen op de steun van duizenden sympathisanten die geld inzamelen tegen kanker. Samen met de inkomsten uit onder meer legaten zamelden we in 2020 32,32 miljoen euro in.

Kom op tegen Kanker waakt er als goed doel over dat een maximum van jullie ingezamelde geld effectief naar de strijd tegen kanker gaat en slechts een minimum naar de interne werking. Daar willen we heel transparant over zijn: om zo veel mogelijk Vlamingen te mobiliseren tegen kanker investeren we elk jaar 5,99 miljoen euro. Daarbij waken we erover dat van elke 10 euro die we ontvangen, minder dan 2 euro naar investeringen in fondsenwerving en de werking van de organisatie gaat.

Vele kleintjes maken groot:
€ 32.321.000 euro in 2020
Vele kleintjes maken groot:
€ 32.321.000 in 2020
Je geld goed besteden
  • Giften & Acties
  • Legaten
  • Diverse inkomsten

Samen helpen we een kwart miljoen mensen die leven met kanker

'Je hebt kanker.' Het verdict valt elk jaar voor meer dan 40.000 Vlamingen. Een vrouw op de vier krijgt de ziekte voor ze 75 is. Bij mannen is dat zelfs een op de drie.

Hoewel kanker steeds beter kan worden behandeld, overleeft een op de drie de ziekte niet. Wie kanker wel overleeft, ondervindt vaak nog langdurige gevolgen.

Met jullie steun helpen we kanker te verzachten voor hen en hun naasten, kankerinformatie te verspreiden en te pleiten voor een beter kankerbeleid. Met preventie en onderzoek helpen we kanker te bestrijden en te vermijden.

Samen helpen we een kwart miljoen mensen die leven met kanker

Met jullie steun konden wij in 2020

01. Kanker vermijden

02. Kanker bestrijden

03. Kanker verzachten

04. Informatie verspreiden en beleid beïnvloeden

30.007.000

Je geld goed besteden
Je geld goed besteden

Met jullie steun konden wij in 2020

01. Kanker vermijden

02. Kanker bestrijden

03. Kanker verzachten

04. Informatie verspreiden en beleid beïnvloeden

2.048.000

Je geld goed besteden
79.000

kinderen groeien niet meer op in de rook dankzij onze sensibiliseringscampagnes

Met jullie steun konden wij in 2020

01. Kanker vermijden

02. Kanker bestrijden

03. Kanker verzachten

04. Informatie verspreiden en beleid beïnvloeden

6.287.000

Je geld goed besteden
30

onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen krijgen steun voor biomedisch onderzoek

1500

patiënten krijgen toegang tot wetenschappelijk onderzoek dankzij jullie steun

Met jullie steun konden wij in 2020

01. Kanker vermijden

02. Kanker bestrijden

03. Kanker verzachten

04. Informatie verspreiden en beleid beïnvloeden

12.454.000

Je geld goed besteden
33.896

gesprekken door zorgvrijwilligers

5.450.730

euro investeerden we in kinderoncologie, lotgenotengroepen, palliatieve zorg, zorgorganisaties en vernieuwende zorginitiatieven

136

kinderen kregen een pretpakket als coronaveilig alternatief voor het vakantiekamp

Met jullie steun konden wij in 2020

01. Kanker vermijden

02. Kanker bestrijden

03. Kanker verzachten

04. Informatie verspreiden en beleid beïnvloeden

3.227.000

Je geld goed besteden
3587

zorgverleners krijgen info op maat

21

beleidsaanbevelingen voor aangepaste zorg voor jongvolwassen patiënten

11

beleidsaanbevelingen voor een beter ziekenvervoer

Je geld goed besteden

Help mee in onze strijd tegen kanker