Kanker vermijden

Wat deed Kom op tegen Kanker in 2022?

banner je geld goed besteed vermijden

Alle treinperrons rookvrij

Na jarenlang lobbywerk zorgde Kom op tegen Kanker in 2022 mee voor een nieuwe erg zichtbare en belangrijke stap richting een rookvrije samenleving. De Commissie Mobiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde immers het rookverbod op alle perrons in de NMBS-stations goed. Sinds 1 januari 2023 mag er daardoor ook op de niet- en half-overdekte perrons niet meer gerookt worden. 

Lees meer over het rookverbod

roken rookvrij perron
parfums

Extra aandacht voor hormoonverstorende stoffen

Kom op tegen Kanker vroeg meer aandacht voor hormoonverstorende stoffen, onder meer via het rapport ‘What’s that smell: problematic chemicals in perfume’, waarin duidelijk is dat de huidige regelgeving consumenten onvoldoende beschermt tegen de blootstelling aan schadelijke chemische stoffen via parfums en andere geparfumeerde verzorgingsproducten. Daarnaast leverden we ook input voor het nationaal actieplan voor hormoonverstoorders, dat eind juni 2022 werd goedgekeurd.

Lees meer over wat we doen rond hormoonverstoorders

Wat deden we nog rond kanker vermijden in 2022? Enkele voorbeelden:

Alles in de strijd - taboedoorbrekend

Kom op tegen Kanker werkte mee aan het tv-programma Alles in de strijd, waarin Dieter Coppens, Niels Destadsbader en zes andere mannelijke BV's uit de kleren gingen om het taboe rond kanker bij mannen (vooral teelbal- en prostaatkanker) te doorbreken. Taboes doorbreken en correct informeren, dat is waar Kom op tegen Kanker voor staat. Huisartsen en urologen zagen in de weken van het programma meteen een enorme toename in het aantal mannen die het gesprek nu wel durfden aan te gaan. Missie geslaagd!

Jongeren van de sigaret houden

In 2022 werkten we verder op #RIProken en #WhatTheSmoke, twee campagnes met content op maat van jongeren.

Rookvrije sport- en speelterreinen

Met Kom op tegen Kanker als een van de drijvende krachten en medefinanciers slaagde de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving (samenwerkingsverband achter Generatie Rookvrij) er in 2022 in om 90 stedelijke sportterreinen en 240 stedelijke speelterreinen rookvrij te krijgen.

Naar een beter milieubeleid in Vlaanderen

Samen met Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en Onafhankelijke Ziekenfondsen werkten we een visietekst met 28 aanbevelingen voor een beter milieubeleid uit. Het doel? Een beter milieubeleid in Vlaanderen dat de gezondheid van iedere Vlaming vooropstelt en werk maakt van de strijd tegen kankerverwekkende stoffen en hormoonverstoorders. 

Nieuw antitabaksplan

Op 14 december lanceerden onze beleidsmakers een nieuw antitabaksplan. Hier werkten 50 medische en gezondheidsorganisaties aan mee, met Kom op tegen Kanker als een van de trekkers.

Help mee in onze strijd tegen kanker