Informatie - Beleid

Wat deed Kom op tegen Kanker in 2022?

banner je geld goed besteed informatie beleid

Allesoverkanker.be volledig vernieuwd

Met onze website allesoverkanker.be willen we informeren, verhalen delen, lotgenoten met elkaar in contact brengen … Kortom: helpen in de zoektocht die kanker vaak is. Twee jaar lang hebben we hard gewerkt aan de vernieuwing van deze website, waardoor we patiënten en hun naasten nu nóg beter kunnen voorzien van alle mogelijke medische en ondersteunende info. Omdat we weten hoe waardevol die voor hen is.

Lees meer over de nieuwe website

aok allesoverkanker laptop
Vrachtwagenchauffeur werken werkhervatting

Uitbreiding recht om vergeten te worden

Al jaren voert Kom op tegen Kanker beleidswerk rond het 'recht om vergeten te worden', waarbij een verzekeraar bij ex-patiënten na een bepaalde termijn geen verzekering meer mag weigeren of ook geen medische bijpremie mag aanrekenen. Het federale parlement keurde eind 2022 een wetsvoorstel goed dat het recht om vergeten te worden bij verzekeringen uitbreidt, waarbij de arbeidsongeschiktheidsverzekering (= verzekering gewaarborgd inkomen) en de schuldsaldoverzekering toegankelijker worden.

Lees meer

Wat deden we nog rond informatieverspreiding en beleidsbeïnvloeding in 2022? Enkele voorbeelden:

Toekomstplan voorgesteld aan toppolitici en bedrijfsleiders

Tal van toppolitici en bedrijfsleiders zakten af naar Vilvoorde om te ontdekken hoe zij de strijd tegen kanker mee kunnen steunen, op basis van ons toekomstplan 2022-2026. Vicepremier en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke beloofde er meteen budget vrij te maken voor zorgteams voor AYA’s (16 tot 35-jarigen met kanker).

Rapport seksualiteit en kanker

Op basis van een meldcampagne Kom op tegen Kanker publiceerde in juni 2022 haar rapport met aanbevelingen rond seksualiteit en kanker.

Toegankelijkheid tot celtherapie

Samen met het Antikankerfonds en de Stichting tegen Kanker bezorgden we een white paper aan minister Vandenbroucke om ervoor te zorgen dat academisch ontwikkelde celtherapie tot bij kankerpatiënten geraakt.

Werkhervatting vastbenoemd onderwijspersoneel

We zagen de eerste stappen naar een makkelijkere werkhervatting voor vastbenoemd onderwijspersoneel, na jarenlang beleidswerk van Kom op tegen Kanker.

Taboedoorbrekend toneel

In 2022 gingen we van start met de eenakter met praatcafé Daar mag je niet aan denken, met Chris Lomme en Simone Milsdochter. Op die manier wil Kom op tegen Kanker het onderwerp nalaten uit de taboesfeer halen.  

Help mee in onze strijd tegen kanker