Steun bij onderwijs

Onderwijs

Kinderen en jongeren met kanker zijn soms lang in behandeling. Dat mag geen ingrijpende gevolgen hebben op hun studies. Daarom ondersteunt Kom op tegen Kanker iedereen die door kanker niet naar school kan, van kleuters tot studenten in het hoger onderwijs.

Steun bij onderwijs

Thuisonderwijs voor kleuters

Kinderen vanaf 2,5 jaar hebben onder bepaalde voorwaarden recht op vier lestijden per week Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOaH). Leerkrachten van de school van het kind komen thuis lesgeven.

Studenten

Kinderbijslag voor zieke studenten

Meerderjarige zieke studenten die geen of een onvolledig studieprogramma kunnen volgen, behouden vanaf 2019 hun kinderbijslag. Kom op tegen Kanker pleitte hier al langer voor.

De Pet op tegen Kanker

Lespakket: De Pet op tegen Kanker

Hoe ga je als leerkracht om met de vragen die kinderen hebben over kanker? De educatieve pakketten 'De Pet op tegen Kanker', voor de eerste, tweede en derde graad, bieden een handige houvast.

Ook voor andere leerlingen, studenten en cursisten met kanker zijn er mogelijkheden om op een andere manier les te volgen of een diploma te halen. Leer er meer over op allesoverkanker.be.

Kom op tegen Kanker is lid van Poziliv (Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen). Lees in dit memorandum meer over Poziliv.