Auditcomité

Kom op tegen Kanker riep een auditcomité in het leven. Het comité staat het bestuursorgaan bij in zijn toezichtsfunctie, onder andere op de betrouwbaarheid en de samenhang van de financiële informatie, en op de betrouwbaarheid van de interne controle- en risicobeheersystemen.