Baby

Alle politieke partijen scharen zich achter Generatie Rookvrij

Delen

Alle grote politieke partijen staan achter het principe van Generatie Rookvrij. Dat houdt in dat elk kind geboren vanaf 2019 rookvrij moet kunnen opgroeien en niet begint te roken. Bovendien is er zeer brede politieke steun om maatregelen te nemen die tegen 2037 de eerste rookvrije generatie ook daadwerkelijk realiseren. Dat blijkt op een politiek debat van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving in Brussel. De Alliantie rekent erop dat het principe van Generatie Rookvrij in de federale en regionale regeerakkoorden wordt opgenomen en dat de volgende regeringen werk zullen maken van een ambitieus en coherent antitabaksplan.

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving heeft de resultaten bekendgemaakt van een bevraging die ze organiseerde bij alle grote politieke partijen. De Alliantie wil dat de volgende regeringen een samenhangend pakket van maatregelen uitvaardigen die voorkomen dat kinderen beginnen te roken en verslaafd raken aan tabaksproducten, en rokers helpt om van hun verslaving af te raken.

Uit de bevraging blijkt dat alle politieke partijen zich achter het principe van Generatie Rookvrij scharen en dat ook hebben opgenomen in hun (ontwerp)programma voor de verkiezingen. Dat principe houdt in dat elk kind geboren vanaf 2019 rookvrij moet kunnen opgroeien en niet begint te roken. De Alliantie gaat er dan ook vanuit dat het principe in de verschillende regeerakkoorden wordt opgenomen.   

Zeer brede steun voor een rookvrije toekomst

Uit het overzicht van de reacties van de politieke partijen blijkt dat er zeer brede steun is om de daad ook bij het woord te voegen en in de volgende legislatuur werk te maken van effectieve maatregelen om tegen 2037 in België een eerste rookvrije generatie te realiseren.

Zo is er consensus over de noodzaak om extra middelen te investeren in tabakspreventie en grootschalige rookstopcampagnes, en het gratis of zeer goedkoop ter beschikking stellen van nicotinevervangers aan rokers die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

Ook opvallend is dat zes andere voorstellen van de Alliantie de steun krijgen van acht van de negen partijen. Dat geldt onder meer voor een drastische verhoging van de tabakstaksen naar het voorbeeld van Frankrijk en Nederland en het dichten van de prijskloof tussen roltabak en gewone sigaretten.

Dat stemt de Alliantie zeer hoopvol want dat zijn volgens de WHO en de Wereldbank de meest effectieve maatregelen om jongeren van de sigaret te houden en het aantal rokers terug te dringen.

Een even grote meerderheid schaart zich achter een totaal reclameverbod op verkoopplaatsen en een uitstalverbod voor tabaksproducten. Twee maatregelen waarvan onderzoek heeft aangetoond dat ze zeer doeltreffend zijn om tabak te denormaliseren en jongeren te beschermen tegen tabaksverslaving.

Ambitieus antitabaksbeleid: het kan!

Gezien de brede steun voor de maatregelen uit haar memorandum rekent de Alliantie erop dat de volgende regeringen werk zullen maken van een coherent en ambitieus antitabaksplan. De investeringen die de maatregelen van zo’n plan vergen, zullen zich meer dan terugbetalen. Onderzoek (de SOCOST-studie van 2016) toont immers aan dat de kosten in België in verband met tabaksconsumptie aanzienlijk zijn. De directe kosten (gezondheidszorg, b.v. doktersbezoek, hospitalisatie en ambulante zorg) bedroegen in 2012 615 miljoen euro en de indirecte kosten (o.a. de daling van de productiviteit) liepen op tot 746 miljoen euro. Daar moet nog eens 12 miljard euro ontastbare kosten bijgeteld worden (kosten door verlies aan levensjaren en levenskwaliteit).

Dat een ambitieus antitabaksbeleid wel degelijk kan, bleek vanmorgen op het politieke event van de Alliantie uit de uiteenzettingen van toonaangevende experts uit Frankrijk, Nederland en Ierland. Die landen hebben de voorbije jaren enorme stappen vooruit gezet in hun antitabaksbeleid. En met resultaat: in 2017 daalde het aantal rokers in Frankrijk met één miljoen. Nederland heeft, na overleg met alle betrokken stakeholders, een nationaal preventieakkoord afgesloten met het uitdrukkelijke engagement van de regering om tegen 2040 een  rookvrije generatie te realiseren. Ierland wil nog sneller gaan en al tegen 2025 onder de 5 procent rokers uitkomen.  

Alliantie voor een Rookvrije Samenleving

De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving, de organisatie achter Generatie Rookvrij, is een initiatief van Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond, het Fonds des affections respiratoires, de Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme en het Observatoire de la Santé du Hainaut. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving wil dat de volgende regering een samenhangend pakket van maatregelen uitvaardigt. Deze maatregelen moeten voorkomen dat kinderen beginnen met roken en verslaafd raken aan tabaksproducten én rokers beter helpen om van hun verslaving af te raken. Tientallen gezondheidsorganisaties en medische verenigingen ondertekenden een charter waarmee ze zich engageren om samen met hun leden werk te gaan maken van een rookvrije generatie.

Thema's: Beleid