Kankerpatiënt en vriendin

Beter statuut voor iedereen die zorgt voor kankerpatiënten

Delen

Wie zorgt voor iemand met een ernstige ziekte zoals kanker krijgt vanaf 1 september 2020 een beter statuut. Kom op tegen Kanker verwelkomt de nieuwe maatregelen, maar daar stopt het voor de organisatie niet. ‘We blijven pleiten voor onder andere een flexibeler opname van het zorgverlof’, aldus Hans Neefs, expert Kankerzorg bij Kom op tegen Kanker.

Vanaf september 2020 krijgt al wie zorgt voor iemand met kanker en zich daar officieel voor laat erkennen bij zijn ziekenfonds een maand extra zorgverlof. De bedoeling is dat het verlof de komende vijf jaar verder wordt uitgebreid, telkens met een maand.

Ook voor vrienden en buren

Je hoeft voortaan geen familie meer te zijn om aanspraak te maken op het verlof. Ook als buur of vriend kun je gebruikmaken van de nieuwe regeling. Meerdere mensen kunnen trouwens zorgverlof aanvragen voor een patiënt.

‘Kom op tegen Kanker is blij dat het statuut van mantelzorgers verbetert’, aldus Hans Neefs, expert Kankerzorg. ‘Heel wat mensen zorgen dag in dag uit voor iemand die ziek of hulpbehoevend is en doen dat vaak in moeilijke omstandigheden. Ze zijn niet altijd zichtbaar maar ze zijn onmisbaar in de gezondheidszorg.' Daarom blijft Kom op tegen Kanker pleiten voor:

  • een verdere uitbreiding van het zorgverlof voor mantelzorgers zodat het ook langdurige periodes van mantelzorg volledig dekt.
  • een flexibeler opname van zorgverlof door de mantelzorger.

Lees meer info over de nieuwe regeling voor mantelzorgers.

Thema's: Beleid Naasten Zorg