Inge Pelemans

'De patiënt geeft de doorslag'

Delen

Inge Pelemans is verantwoordelijke Psychosociale Projectfinanciering bij Kom op tegen Kanker. Ze staat met haar team en twee commissies in voor het toekennen van steun aan psychosociale projecten en organisaties. 

‘Werken na kanker is niet evident. Dankzij Rentree vinden mensen die langdurig ziek waren, opnieuw de weg naar de werkvloer. Het is één van de vele initiatieven die Kom op tegen Kanker heeft gelanceerd. Van een regionaal, West-Vlaams idee groeide het uit tot een dienst voor heel Vlaanderen, die nu in het vaste aanbod van de VDAB zit. Onze rol is uitgespeeld, maar het project leeft verder. En zo hoort het: Kom op tegen Kanker wil dat de zorg voor kankerpatiënten er structureel op  vooruitgaat. Dat doen we door psychosociale onderzoeksprojecten, zorgprojecten en -organisaties te financieren. Alle aanvragen worden eerst door een commissie van patiënten geëvalueerd: zij schatten beter dan wie ook de meerwaarde in. Daarna oordeelt een expertencommissie. De projecten die we financieren, volgen we ook op. Laten de resultaten van een onderzoek zich makkelijk vertalen naar verbeteringen in de zorgpraktijk? Kan een zorgproject in één ziekenhuis ook in andere ziekenhuizen werken? De projecten waar ik het meest voor warmloop, zijn die van aanvragers die onze ambitie delen. Kijken wat de noden zijn, uitspitten wat er moet veranderen en ervoor zorgen dat alle kankerpatiënten blijvend van de verbeteringen genieten: als we dat sámen kunnen realiseren, doet dat deugd.’

Inge Pelemans

© Joost Joossen