Twee werkmannen verwijderen een golfplaten dak met asbest in

Geef alle asbestslachtoffers waar ze recht op hebben

Delen

Kom op tegen Kanker grijpt het tienjarig bestaan van het Asbestfonds aan om in een rapport aanbevelingen te doen. Kom op tegen Kanker bepleit zijn aanbevelingen voor een betere werking van het Asbestfonds vandaag in de Commissie Sociale Zaken.

Het doet dat naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het fonds. Concreet vraagt Kom op tegen Kanker om alle slachtoffers van asbest te vergoeden, dat slachtoffers die een beroep doen op het fonds de mogelijkheid krijgen om een zaak aan te spannen tegen het bedrijf dat hun ziekte veroorzaakte, en dat de verjaringstermijn hiervoor wordt aangepast.

Het Asbestfonds hielp de voorbije tien jaar 2669 asbestslachtoffers en hun nabestaanden. Dat lijkt veel, maar is slechts een begin. België was koploper in het gebruik van asbest. Naar schatting 9000 mensen zijn daar de voorbije tien jaar het slachtoffer van geworden.

Ons land zal nog decennialang met de gevolgen van asbest moeten leven. Daarom hebben we een beleid nodig dat de gezondheidsschade compenseert en alle asbestslachtoffers geeft waar ze recht op hebben.

Wim Geluykens

Onderzoeker bij Kom op tegen Kanker

De lijst van door asbest veroorzaakte ziekten die recht geven op een vergoeding is beperkter bij het Asbestfonds dan bij het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris). Mesothelioom (longvlieskanker, buikvlieskanker of hartvlieskanker) en asbestose (overmatige toename van de hoeveelheid bindweefsel in de long) worden door beide organisaties erkend en vergoed. Long- en strottenhoofdkanker worden enkel als beroepsziekte erkend. Zelfstandigen en omgevingsslachtoffers (die bijvoorbeeld in hun woning in aanraking kwamen met asbest of in de buurt woonden van een asbestverwerkend bedrijf) komen dus niet in aanmerking voor een vergoeding. Deze ongelijkheid is onaanvaardbaar en moet weggewerkt worden

We stellen vast dat de dag van vandaag werknemers met long- of strottenhoofdkanker veroorzaakt door asbest wel vergoed worden, terwijl zelfstandigen en omgevingsslachtoffers in dezelfde situatie nergens kunnen aankloppen.

Wim Geluykens

Onderzoeker bij Kom op tegen Kanker

Begrijpe wie begrijpen kan. Elk asbestslachtoffer heeft evenveel recht op een vergoeding. We pleiten er dan ook voor om het onderscheid weg te werken en de lijst van vergoedbare aandoeningen door het Asbestfonds uit te breiden.’

Ook eierstokkanker moet worden erkend als vergoedbare aandoening. Dit type kanker komt momenteel nog niet voor op de lijsten van Fedris en het Asbestfonds. Er is nochtans voldoende wetenschappelijk bewijs dat het contact met asbest eierstokkanker kan veroorzaken. 

Stap naar rechtbank moet mogelijk zijn

Immuniteit werkgevers

Asbestslachtoffers die een vergoeding van het Asbestfonds krijgen, kunnen geen gerechtelijke stappen meer ondernemen tegen het bedrijf dat hun ziekte veroorzaakte. Dat strookt niet met het basisprincipe in het milieurecht dat stelt dat de vervuiler betaalt.

Kom op tegen Kanker vindt dat de verantwoordelijken voor de asbestblootstelling hun aansprakelijkheid niet mogen ontlopen. Het moet voor asbestslachtoffers die een beroep doen op het fonds mogelijk worden gemaakt om een zaak aan te spannen tegen het bedrijf dat de ziekte veroorzaakte.

Verjaringstermijn

Naast de immuniteit van de werkgevers vormt ook de geldende verjaringstermijn voor aansprakelijkheidsvorderingen een probleem om een gerechtelijke procedure op te starten. De procedure mag tot vijf jaar na de diagnose, maar maximum 20 jaar na de blootstelling aan asbest worden opgestart. De ziekten treden in de meeste gevallen echter pas op na die periode. Longkanker manifesteert zich meestal 20 tot 30 jaar na de blootstelling, voor mesothelioom zelfs 37 tot 45 jaar erna. Maar eens de 20 jaar verstreken, kan het slachtoffer de vervuiler dus niet meer voor de rechtbank dagen.

Kom op tegen Kanker adviseert om de termijn van 20 jaar te schrappen en enkel de termijn van vijf jaar na de diagnose te behouden.

Meer bekendheid voor het Asbestfonds

Tot slot wil Kom op tegen Kanker het Asbestfonds bekender maken bij artsen en specialisten, zodat meer mensen die in aanmerking komen voor een vergoeding die ook effectief kunnen verkrijgen.

Asbest in België in cijfers

Asbest werd voornamelijk gebruikt als brandwerend middel en voor warmte-, thermische- en geluidsisolatie. België behoorde decennialang bij de grootste asbestverbruikers van de wereld. In 1998 kwam er een gedeeltelijk verbod en sinds 1 januari 2002 is het algemeen verboden om asbest-toepassingen te ontwikkelen of te gebruiken. Tegen 2040 wil de Vlaamse overheid Vlaanderen asbestvrij maken. Uit recente studies blijkt dat nog minstens 3,7 miljoen ton asbest in omloop is. Asbest treft in België honderden mensen per jaar, waarvan zo’n 300 gevallen met mesothelioom.