Hogere overlevingskansen en betere levenskwaliteit voor patiënten met eierstokkanker

Door Lore Abrahams
Beleidsmedewerker
Delen

Patiënten met eierstokkanker leven gemiddeld 2,5 jaar langer indien ze worden behandeld in ziekenhuizen met meer patiënten. Dat blijkt uit een studie van het Federaal Kenniscentrum (KCE). Het KCE pleit daarom voor de behandeling van eierstokkanker in een aantal gespecialiseerde referentiecentra. Kom op tegen Kanker juicht deze aanbeveling toe maar wijst ook op het belang van psychosociale zorg en van patiëntgerichtheid om de kwaliteit van de kankerzorg in België te verbeteren.

In een studie van het KCE werd de kwaliteit van de zorg onderzocht bij 5.119 patiëntes met de diagnose van (epitheliale) eierstokkanker tijdens de periode 2014 tot 2018. Hieruit blijkt dat België niet slechter scoort in vergelijking met andere westerse landen, maar dat er grote verschillen bestaan (in de kwaliteit van de zorg) tussen de ziekenhuizen onderling. Om de overlevingskansen van patiënten met eierstokkanker te verhogen wil het KCE de behandeling van eierstokkanker in een beperkt aantal referentiecentra concentreren en publiceert ze daarnaast vijftien kwaliteitsindicatoren voor alle ziekenhuizen. 

Een referentiecentrum met multidisciplinair team

Kom op tegen Kanker pleit al jaren voor de oprichting van een beperkt aantal gespecialiseerde referentiecentra voor zeldzame en complexe kankers die een medische en psychosociale zorg van hoge kwaliteit bieden. In samenwerking met patiëntenverenigingen Esperanza en Gynca’s formuleerden we ook een aantal aandachtspunten voor KCE, zoals een nauwe samenwerking van elk referentiecentrum met patiëntenverenigingen waarnaar patiënten kunnen worden doorverwezen. Tegelijk kunnen deze verenigingen ook knelpunten signaleren aan de ziekenhuizen. Een betere samenwerking tussen de ziekenhuizen moet een doorverwijzing naar een referentiecentrum voor sommige onderdelen van de behandeling garanderen en het vragen van een second opinion meer vanzelfsprekend maken.

Kankerpatiënten moeten goed begeleid worden in het omgaan met angst en dienen langdurige toegang te krijgen tot een oncologiepsycholoog, zowel in het ziekenhuis als daarna.

Lore Abrahams

Beleidsmedewerker

Lore Abrahams

Luisteren naar patiënt en naaste

Kom op tegen Kanker benadrukt het grote belang van psychosociale zorg bij de oprichting van elk referentiecentrum, waarbij er geluisterd wordt naar de noden van de patiënt en de naaste. Zo moeten kankerpatiënten goed begeleid worden in het omgaan met angst en dient elke patiënt een langdurige toegang te krijgen tot een oncologiepsycholoog, zowel in het ziekenhuis als daarna. Ook het ziekenvervoer van en naar het ziekenhuis dient verbeterd te worden op het vlak van toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit. 

Een goed nazorgtraject

Maar de zorg voor patiënten stopt niet eenmaal de behandeling achter de rug is. Patiënten met eierstokkanker blijven lang na hun behandeling kampen met zware gevolgen zoals lymfoedeem, littekenweefsel, langdurige pijn, seksuele problemen, tandproblemen na chemo … Er is nood aan een duidelijk begeleidingstraject waarbij alle problemen in kaart worden gebracht en besproken met de patiënt, maar patiëntenorganisaties stellen vast dat het zorgaanbod op dit vlak sterk verschilt tussen ziekenhuizen. Daarom vragen Kom op tegen Kanker en de patiëntenorganisaties ook een goede nazorg voor kankeroverlevers om hun levenskwaliteit en re-integratie te verbeteren. 

Kom op tegen Kanker vraagt dat de overheid en de zorgsector snel werk maken van referentiecentra voor zeldzame en complexe kankers. Samen met de patiëntenverenigingen benadrukken we ook het belang van het publiek maken van beschikbare gegevens over (de verschillen tussen) ziekenhuizen, het informeren van patiënten over de nieuwste behandelingen, klinische studies en het aanbod psychosociale zorg alsook het betrekken van de patiënt bij de keuze van de behandeling. 

Thema's: Behandeling Zorg