Finishfoto van de 100km-run voor Kom op tegen Kanker

'In 2018 hebben we mooie stappen vooruit gezet'

Delen

2018 is een jaar om met trots en grote dankbaarheid op terug te kijken. Dat doet Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, dan ook met plezier.

Hoe blik je precies terug op 2018?

‘Het was een jaar waarin we mooie stappen vooruit hebben gezet. Zo was er in maart de eerste 100km-run. Het evenement draaide om zoveel meer dan alleen fondsenwerving. Solidariteit en het samen strijden tegen kanker stonden centraal. Die elementen kwamen ook terug in de campagne Iedereen tegen Kanker, die 3,6 miljoen euro opbracht.'

'Met de VRT werkten we ook samen aan Gevoel voor tumor. Die reeks heeft ervoor gezorgd dat er met een grotere openheid over kanker wordt gesproken. We zijn blij dat we daaraan hebben bijgedragen. Kom op tegen Kanker wil immers ook aandacht vragen voor psychosociale zorg. Daarom ondersteunden we onder meer het onderzoek naar mangomomenten: kleine attenties of momenten met grote betekenis voor patiënten.’

Welke andere doorbraken kwamen er dankzij Kom op tegen Kanker?

‘Het gevecht tegen tabak is er een van lange adem, maar we winnen het stap voor stap. Zo pleitte Kom op tegen Kanker al lang voor neutrale sigarettenverpakkingen, een maatregel die in 2018 werd goedgekeurd.'

'Daarnaast was Kom op tegen Kanker in 2018 een van de initiatiefnemers van Generatie Rookvrij. Daarmee vragen we om zoveel mogelijk locaties rookvrij te maken, zodat kinderen rookvrij kunnen opgroeien. Want een op de drie kankers wordt veroorzaakt door tabak.’

Ik ben dankbaar dat onze actievoerders, vrijwilligers en medewerkers onze grootste fanclub vormen.

Marc Michils

Algemeen directeur Kom op tegen Kanker

Marc Michils

‘Ook belangrijk: dankzij de inzet van Kom op tegen Kanker werd voor het aanvragen van een schuldsaldoverzekering ‘het recht om vergeten te worden’ ingevoerd. Ex-patiënten worden na een bepaalde periode dus niet meer geconfronteerd met hoge bijpremies of weigeringen omwille van een kanker uit het verleden.’

Waar ben je dankbaar voor?

Voor het feit dat onze actievoerders, vrijwilligers en medewerkers onze grootste fanclub vormen. We moeten hen daarvoor waarderen. Daarom lanceerden we in januari het magazine Komop voor hen. Dat magazine staat ook symbool voor de openheid van Kom op tegen Kanker.'

'Het is bovendien een manier om ook de actievoerders, vrijwilligers en medewerkers nog meer bij de organisatie te betrekken. Dat doen we ook met patiënten, bijvoorbeeld met patiëntencommissies.’

Hoe kijk je naar de toekomst?

‘In 2019 bestaat Kom op tegen Kanker 30 jaar. Hopelijk hebben we geen 30 jaar nodig om te evolueren van twee op de drie overlevingskansen voor mensen met kanker naar drie op de drie. Kom op tegen Kanker zal niet stilzitten voor de overlevingskans 100 % is.'

'We blijven inzetten op wetenschappelijk onderzoek en streven verder naar een verbeterde zorg en psychosociale begeleiding voor patiënten. Zodat we hen de beste levenskwaliteit kunnen garanderen.’

Lees je graag meer in detail wat Kom op tegen Kanker in 2018 gerealiseerd heeft?