Familie en arts

Kom op tegen Kanker brengt professionals transmurale zorg samen op forum

Delen

Kom op tegen Kanker brengt op maandag 21 oktober professionals rond transmurale zorg uit heel Vlaanderen samen om inspiratie en ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Het thema van dit Forum Transmurale Zorg is dit jaar "Verandering omarmen, ook in de zorg. Hoe doe je dat?"

Kankerpatiënten ervaren vaak een gebrek aan zorgcontinuïteit tussen ziekenhuis en thuiszorg. Kom op tegen Kanker wil ervoor zorgen dat verschillende zorgverleners vlot(ter) samenwerken zodat patiënten op elk moment en overal de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Vandaag worden professionals in de zorgsector geconfronteerd met een veelheid aan veranderingen en verwachtingen. Denk maar aan de hervormingen in de eerstelijnssector, de vorming van de ziekenhuisnetwerken, de organisatie van de zorg voor chronische patiënten, de ontwikkeling en implementatie van zorgpaden/zorgtrajecten, de nieuwe wetgeving rond privacy en GDPR … Daarnaast zijn er nog tal van initiatieven en projecten rond specifiekere thema’s zoals bepaalde ziektebeelden, patiëntenparticipatie, transmurale of naadloze zorg, nazorg …

Deze evoluties, hervormingen en initiatieven vragen om veranderingsprocessen en verankering binnen de eigen organisatie. Daarnaast hebben ze een impact op de samenwerking(sverbanden) tussen verschillende organisaties (tussen eerste en tweede lijn, tussen gezondheids- en welzijnsorganisaties ...).

Hoe kunnen we als zorgprofessionals, zowel binnen een organisatie als over organisaties heen, omgaan met deze veranderingsprocessen? Hoe kunnen we komen tot een succesvolle implementatie en borging van initiatieven? Hoe kunnen we professionals meekrijgen in het “waarom” van de veranderingen en komen tot een gedeeld verhaal? Wat is de rol van leidinggevenden? Hoe kan er binnen een netwerk met verschillende stakeholders samengewerkt worden aan verandering? Wat zijn aandachtspunten en valkuilen hierin? Hoe kan op die manier samen met anderen het verschil gemaakt worden voor de patiënt/cliënt?

Het programma:

 • 12-13u: Onthaal met broodjeslunch en netwerking
   
 • 13-14.30u: Omgaan met veranderingen binnen zorgorganisaties: routines doorbreken
  Prof. Dr. Paul Gemmel (Professor in Management in de Gezondheidszorg en Dienstenmanagement, Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde en Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent)

  Drs. Leen Ackaert (Assistent, Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent)
   
 • 14.30-15u: Pauze
   
 • 15-16.15u: Hoe omgaan met veranderingen binnen samenwerkingsverbanden over organisaties heen (samenwerking tussen eerste en tweede lijn, over zuilen heen, tussen organisaties met verschillende visies en belangen ...)?
  Inbreng en praktijkvragen vanuit publiek
  Debat en reflectie
   
 • 16.15-16.30u: Afsluiting en conclusies
   
 • 16.30-17.30u: Ontmoeten en netwerken

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht. Op de inschrijfpagina kunnen ook suggesties en vragen doorgegeven worden.

Praktische info

 • maandag 21 oktober
 • STAM Stadsmuseum Gent
  Zaal Hert van Maria
  Bijlokesite - Godshuizenlaan 2
  9000 Gent (bereikbaarheid)
Thema's: Zorg