Familie en zorgverlener

Kom op tegen Kanker organiseert forum transmurale zorg

Delen

Kom op tegen Kanker brengt op donderdag 6 december professionals rond transmurale zorg uit heel Vlaanderen samen om inspiratie en ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Er is namelijk nood aan betere transmurale zorg: een zorgproces waar de zorg van het ziekenhuis naadloos aansluit op de thuiszorg en omgekeerd.

Vandaag worden patiënten tijdens een ziekenhuisopname meestal goed omringd, maar eenmaal thuis moeten ze nog vaak zelf uitzoeken waar ze terechtkunnen voor vragen of hulp. Onze eigen ervaringen en die van kankerpatiënten tonen aan dat er op dat vlak nog werk aan de winkel is. Dat werd ook bevestigd in het onderzoek ‘Zorgen na kanker’ dat Kom op tegen Kanker vorig jaar verrichtte. Daarnaast geven hulpverleners aan dat ze om hun taken goed uit te voeren, elkaar nu nog onvoldoende kennen en dat ze nood hebben aan meer opleiding en/of bijscholing, meer en beter multidisciplinair en transmuraal overleg en samenwerking (zie het onderzoek van het Cédric Hèle instituut naar de noden eerste lijn in de psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten uit 2017).

Meer info bij

Goede transmurale samenwerking tussen hulpverleners is een hefboom voor betere zorg voor patiënten én meer tevreden en competente hulpverleners. Daarom ontwikkelt Kom op tegen Kanker samen met lokale zorgpartners netwerken en pilootprojecten. Zo brengen we knelpunten in kaart en zoeken we naar concrete oplossingen.

Het opzet? Op lokaal niveau een vernieuwende aanpak uitbouwen, met een betere coördinatie en continuïteit tussen de verschillende zorgpartners. Als een oplossing lokaal succesvol is, ijveren we voor een uitrol in de rest van Vlaanderen.

Het programma:

 • 12.00 uur Onthaal
 • 12.45 uur  Welkomstwoord door Marc Michils, algemeen directeur bij Kom op tegen Kanker
  Waarom dit Forum? Tom Van Schandevyl, verantwoordelijke projectwerking Zorg bij Kom op tegen Kanker
 • 13.15 uur Transmurale samenwerking: een uitdaging – praktijkgetuigenissen en panelgesprek
  • “ZoRoo Zorg Rond opname en ontslag management” SEL Gent - Dokter Patrick Verdonck, voorzitter SEL Zorgregio Gent
  • “Samenwerking over de lijnen heen in Chronisch Hartfalen' - Sanne Van den Bleeken, Zorgtrajectpromotor Lokaal Multidisciplinair Netwerk Antwerpen Berchem
  • “Naadloze zorg: Een goede zorgcontinuïteit voor kankerpatiënten door het ontwikkelen en implementeren van een richtlijn voor betere transmurale communicatie en gegevensdeling” UZ Leuven, SEL GOAL en Kom op tegen Kanker- Christel Stuyven, verpleegkundig manager LKI UZ Leuven
 • 14.30 uur Patiëntenparticipatie vanuit een empowermentperspectief: theorie en aanbevelingen in de praktijk
  • Eva Maria Castro, doctoraatsonderzoekster KU Leuven, Trefpunt Zelfhulp
  • Prof. dr. Tine Van Regenmortel, hoofd onderzoeksgroep Sociaal en Economisch Beleid & Maatschappelijke integratie, HIVA KU Leuven
 • 16.00 uur Conclusies en bedanking, Lieve Vanderlinden, directeur Psychosociale Werking bij Kom op tegen Kanker
 • 16.15 uur - 17.00 uur  Ontmoeten en netwerken
Thema's: Zorg