Kom op tegen Kanker tevreden met behoud recht op studietoelage voor chronisch zieke jongeren

Delen

Vanaf volgend academiejaar wordt de minimumvereiste van 27 studiepunten voor het krijgen van een studiebeurs voor chronisch zieke studenten in het hoger onderwijs afgeschaft. Dat gebeurt naar aanleiding van een voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, op basis van aanbevelingen van Kom op tegen Kanker. De ngo is dan ook verheugd dat de Vlaamse regering gehoor geeft aan haar vraag, al ziet ze nog ruimte voor verbetering. Eerder besliste de Vlaamse regering ook dat chronisch zieke kinderen hun recht op kinderbijslag niet meer verliezen wanneer ze minder dan 27 studiepunten opnemen.

Tot op vandaag verloren chronisch zieke studenten in het hoger onderwijs hun recht op een studietoelage wanneer zij minder dan 27 studiepunten opnamen. Een normaal academiejaar bevat 60 studiepunten, de algemene regel houdt in dat de student zijn/haar recht op een studietoelage verliest wanneer hij/zij minder dan 27 studiepunten opneemt. Tot voor kort bevatte de wetgeving over de studietoelagen geen uitzondering voor studenten met een chronische ziekte. Met de beslissing van de Vlaamse Regering komt daar nu verandering in.

Kom op tegen Kanker wijst erop dat er nog meer stappen genomen moeten worden. De hervorming van het jokerkrediet bijvoorbeeld.

Marc Michils

Algemeen directeur Kom op tegen Kanker

Marc Michils

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker: “Per jaar zijn er binnen de leeftijdsgroep van 16 tot 35-jarigen zo'n 1000 jongeren die te horen krijgen dat ze kanker hebben. Naast moeilijkheden op de arbeidsmarkt, ervaren ze vaak ook problemen bij hun studies. We zijn dan ook zeer blij dat de Vlaamse Regering maatregelen neemt om de financiële weerslag van de ziekte voor de studenten weg te werken.”

Thuisverpleging

Begin oktober werd ook door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen de regeling rond de kinderbijslag aangepast voor chronisch zieke studenten boven de 18 jaar. Een aanpassing waar Kom op tegen Kanker al langer voor pleitte.

Studenten in het hoger onderwijs hebben recht op kinderbijslag als ze ingeschreven zijn voor een studieprogramma van minimum 27 studiepunten per academiejaar. Wanneer jongeren minder studiepunten opnamen door ziekte, verloren ze hun recht op kinderbijslag. Het kabinet Vandeurzen werkte daarom een uitzonderingsregeling uit waardoor chronisch zieke studenten hun recht op kinderbijslag niet langer verliezen.

Jokerkrediet geeft zieke jongeren recht op een mislukking

Het behoud van de studietoelage en de kinderbijslag voor chronisch zieke studenten in het hoger onderwijs zijn stappen in de goede richting. Maar Kom op tegen Kanker wijst erop dat er nog meer stappen genomen moeten worden. De hervorming van het jokerkrediet bij het recht op studietoelage bijvoorbeeld, een extra krediet boven het vaste pakket van 60 studiepunten aan het begin van een opleiding in het hoger onderwijs. Dat krediet werd in het leven geroepen om studenten de kans te geven zich te heroriënteren of om de student een herkansing te bieden na een mislukt jaar zonder dat dit zijn recht op studietoelage beïnvloedt.

Studenten die door ziekte niet kunnen deelnemen aan één of meerdere examens moeten nu in het daaropvolgende jaar hun jokerkrediet inzetten. Zij verliezen op die manier hun krediet enkel als gevolg van ziekte en worden dus dubbel gestraft. Kom op tegen Kanker en het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs wijzen erop dat iedere student recht heeft op een tweede kans en pleiten ervoor om de regeling aan te passen voor chronisch zieke studenten.