Campagnebeeld meldcampagne ziekenvervoer

Kom op tegen Kanker vraagt grondige herziening ziekenvervoer

Delen

Het ziekenvervoer van en naar het ziekenhuis kampt in België met heel wat pijnpunten, zowel op het vlak van toegankelijkheid (mensen weten vaak niet waar ze terechtkunnen) als qua betaalbaarheid en kwaliteit. Dat blijkt uit het rapport dat Kom op tegen Kanker opstelde op basis van een meldcampagne in het voorjaar van 2020. Kom op tegen Kanker roept de drie bevoegde ministers op om gezamenlijk overleg te plegen over de kwestie.

Kankerpatiënten moeten tijdens hun ziekte vaak naar het ziekenhuis voor chemo- of radiotherapiebehandelingen, consultaties, scans, bloedafnames ... Sommige patiënten kunnen rekenen op hun familie/vrienden of kunnen hun eigen vervoer  gebruiken, maar anderen kunnen niet anders dan de hulp inroepen van professioneel ziekenvervoer of vervoer met vrijwilligers. Bij de aanvraag, het verloop, de kostprijs en informatievoorziening worden patiënten echter met verschillende problemen geconfronteerd.

Op 15 december 2020 overhandigde Kom op tegen Kanker het rapport aan de bevoegde ministers, met de oproep om gezamenlijk overleg te plegen en als overheid structurele veranderingen door te voeren op drie gebieden: centralisatie van informatie, kwaliteit en betaalbaarheid.