Oncorevalidatie

Nazorg na kankerbehandeling veel te beperkt in België

Delen

Het College voor Oncologie formuleert zes prioriteiten voor een betere nazorg voor ex-kankerpatiënten. Dat doet de organisatie samen met het Kankercentrum en Kom op tegen Kanker. ‘Elke patiënt zou een vast aanspreekpunt moeten hebben na z’n behandeling’, zegt prof. dr. Marc Peeters, voorzitter van het College voor Oncologie.

Volgens het College voor Oncologie, het Kankercentrum van Sciensano en Kom op tegen Kanker is er meer en betere nazorg nodig. De drie organisaties roepen daarom de toekomstige beleidsmakers op om in de volgende regeerperiode werk te maken van zes prioriteiten:

  • Nazorg die meer inzet op zelfmanagement en patiënteneducatie.
  • De patiënt die na de behandeling toegang heeft tot een vast professioneel aanspreekpunt.
  • Een verdere opvolging van levenskwaliteit en re-integratie van de patiënt na de behandeling.
  • Oncorevalidatie die breder en laagdrempeliger beschikbaar is.
  • Meer oncologische expertise in de thuiszorg.
  • Van bij de start van de behandeling aandacht schenken aan werkhervatting.

Heel wat mensen blijven na een succesvolle kankerbehandeling namelijk kampen met (vaak langdurige) gevolgen van de kanker(behandeling). Zo krijgt minstens een op de vier na de kankerbehandeling te maken met een slechtere gezondheidstoestand en langdurige fysieke en/of psychosociale problemen zoals chronische pijn, vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen, angst en depressieve gevoelens. Hun leven opnieuw oppikken op professioneel vlak of in het gezin gaat tot jaren na hun behandeling moeilijker dan verwacht.

Multidisciplinaire nazorg

Op dit moment is de nazorg voor die ex-kankerpatiënten in België veel te beperkt. Er zijn wel regelmatig medische nacontroles om vroegtijdig herval te detecteren, maar de klachten en problemen op vlak van levenskwaliteit en re-integratie worden niet systematisch opgevolgd. Een multidisciplinair gecoördineerd nazorgaanbod ontbreekt in België. Er zijn wel heel wat particuliere initiatieven van nazorg, maar die zijn niet altijd breed gekend en toegankelijk.

De aanbevelingen kwamen naar voren tijdens een rondetafel met experten, patiëntenvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de overheid. Lees meer in de samenvattende beleidsnota en het volledige rapport van de rondetafel.

Thema's: Beleid Zorg