Oncorevalidatie

Nieuwe navorming schoolt kinesisten bij om (ex-)kankerpatiënten te revalideren op maat

Delen

Kinesisten kunnen voortaan bij hun beroepsfederatie AXXON een navorming rond oncologie volgen. Bedoeling is dat kinesisten hun patiënten met een kanker(ervaring) meer op maat helpen te revalideren en psychosociaal ondersteunen.

De opleiding kwam er op initiatief van Kom op tegen Kanker. Het is de eerste navorming in Vlaanderen die focust op revalideren na kanker in je eigen omgeving. ‘Uit ons onderzoeksrapport ‘Zorgen na kanker’ bleek hoe hoog de nood aan revalidatie in eigen omgeving is‘, aldus Hans Neefs, onderzoeker bij Kom op tegen Kanker. ‘Steeds vaker kloppen kankerpatiënten aan bij hun kinesist. Ze willen graag in hun eigen omgeving revalideren of kunnen niet langer in het ziekenhuis terecht.’

De opleiding werd opgesteld in samenwerking met experten van alle Vlaamse universiteiten, het Cédric Hèle instituut en Kom op tegen Kanker. 'We zijn erg opgezet met de navorming', vertelt Hans Neefs. 'Op die manier verbeteren we de (na)zorg van kankerpatiënten buiten het ziekenhuis. Uit het rapport Zorgen na kanker (2017) bleek dat de gepaste nazorg een groot knelpunt was: (ex-)kankerpatiënten wisten niet bij welke zorgverleners in de eerste lijn (denk aan kinesisten, huisartsen, diëtisten enz.) ze terecht konden. De expertise rond kankergerelateerde problemen bleek vaak ook te beperkt bij die zorgverleners.

Meer info over de vijfdaagse navorming: axxon.be/nl/kinecoach-2020.