‘Regeerakkoord stemt Kom op tegen Kanker hoopvol’

Delen

In het nagelnieuwe regeerakkoord belooft de regering-De Croo onder meer het recht om vergeten te worden uit te breiden, de expertise rond zeldzame kankers en andere zeldzame aandoeningen te centraliseren en werk te maken van een krachtig antitabaksbeleid. ‘Kom op tegen Kanker verwelkomt die initiatieven. We zullen ze van nabij opvolgen en delen graag onze expertise daarover’, aldus Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker.

De regering-De Croo engageert zich de komende vier jaar om het recht om vergeten te worden uit te breiden naar andere meer chronische ziektes. Kom op tegen Kanker hoopt dat ook meer kankersoorten in aanmerking komen voor dat recht. Na aandringen van Kom op tegen Kanker en andere patiëntenorganisaties deze zomer zal de federale regering bovendien onderzoeken hoe het recht om vergeten te worden uitgebreid kan worden naar andere gezondheidsverzekeringen.

Kom op tegen Kanker is verheugd dat het regeerakkoord een goede basis legt om stappen vooruit te zetten in de aanpak van de tabaksepidemie. 

Marc Michils

Algemeen directeur Kom op tegen Kanker

Marc Michils

Daarnaast zal de expertise rond meer zeldzame kankers gecentraliseerd worden in België. Meer complexe en zeldzame kankers worden daardoor in een beperkt aantal ziekenhuizen behandeld zodat elke patiënt de beste gespecialiseerde zorg krijgt. Voor borst-, slokdarm- en pancreaskankers werden al referentiecentra uit de grond gestampt. Kom op tegen Kanker hoopt dat er in de toekomst ook referentiecentra voor NET-MEN-tumoren, bepaalde genitale tumoren of sarcomen enzovoort komen.

Gezondheidskloof met  25 % dichten

De Vivaldi-coalitie belooft ook werk te maken van een krachtig antitabaksbeleid. Het streven naar een rookvrije generatie wordt daarbij een belangrijke doelstelling. De regering zal extra maatregelen nemen zodat niemand die vanaf 2019 geboren wordt, ooit nog begint te roken. Daarnaast engageert de nieuwe regering zich om de gezondheidsongelijkheid met minstens 25% tegen 2030 te verkleinen tussen mensen met het hoogste en het laagste aantal verwachte gezonde levensjaren en het aantal vermijdbare sterfgevallen, vooral te wijten aan tabak, met 15% terug te dringen. Kom op tegen Kanker is samen met de andere leden van de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving verheugd dat het regeerakkoord een goede basis legt om stappen vooruit te zetten in de aanpak van de tabaksepidemie .

Kom op tegen Kanker is hoopvol dat de regering-De Croo zo kanker mee vermijdt, bestrijdt en verzacht. ‘Ook tal van andere zaken die we samen met andere patiëntenorganisaties   aangekaart hebben bij de regeringspartijen, zijn terug te vinden in het regeerakkoord’, stelt Michils. Zo maakt de regering er werk van om:

  • de kwaliteit van de zorg transparanter te maken.
  • waardevolle geneesmiddelen beter toegankelijk te maken.
  • initiatieven die werkhervatting na kanker kunnen verbeteren. Denk aan de evaluatie van re-integratietrajecten en het ziektepensioen van ambtenaren. 
  • mensen wier gezondheid bedreigd wordt niet langer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te brengen, maar naar het meest geschikte ziekenhuis. 
  • de uitkeringen tot armoedegrens op te trekken. 
  • de toekenning van de sociale rechten te automatiseren. 
  • de ambulante zorg te versterken.
  • psychologische zorg in de eerste lijn terug te betalen.
  • een gezonde omgeving te creëren door vervuiling en slechte voeding terug te dringen. De regering zal bovendien preventieve controleonderzoeken stimuleren.

Kom op tegen Kanker zal die dossiers van nabij blijven opvolgen. 
Lees al onze voorstellen

Thema's: Beleid Corporate