Schuldsaldoverzekering beter toegankelijk

Schuldsaldoverzekering beter toegankelijk voor kankeroverlevers

Delen

Vanaf vandaag krijgen ex-kankerpatiënten dankzij een nieuwe wettelijke regeling een betere toegang tot een schuldsaldoverzekering. Kom op tegen Kanker, dat al jaren een gegarandeerde toegang vraagt tot een basispakket van verzekeringen, juicht dit toe, maar dringt aan op een grondige evaluatie.

Verzekeraars zijn immers nog altijd niet verplicht een schuldsaldoverzekering aan te bieden. Via het Kankermeldpunt wil Kom op tegen Kanker alvast een goed zicht krijgen op overblijvende knelpunten.

Mensen die kanker overleefden, hebben het vaak moeilijk om een schuldsaldoverzekering af te sluiten: er wordt hen een erg hoge premie aangerekend of ze worden zelfs geweigerd door de verzekeringsmaatschappijen. Zo’n verzekering is essentieel voor de financiële bescherming van mensen die geld lenen om een huis te kunnen kopen. Gelukkig is er beterschap op komst, dankzij een nieuwe regeling die vandaag in werking treedt.

Schuldsaldoverzekering beter toegankelijk

De nieuwe regeling wil de schuldsaldoverzekering toegankelijker maken voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico. De wettelijk basis is er al van in 2010 (de zogenaamde wet-Partyka), maar door het verzet van de verzekeraars (t.e.m. een vergeefse procedure bij het Grondwettelijk Hof) liet de uitvoering op zich wachten. Enkele positieve elementen van de wet:

  • Verzekeraars moeten een verhoogde premie of een weigering beter motiveren. Deze motivatieplicht wordt ook op andere verzekeringen van toepassing (o.a. voor de individuele levensverzekering, auto-, brand- en hospitalisatieverzekeringen). Verzekeraars moeten dus aan klanten concrete en correcte informatie geven over waarom een verzekering geweigerd is of waarom er een hogere premie aangerekend wordt.
  • Wie niet akkoord gaat met een weigering of een verhoogde premie, kan een onafhankelijke herbeoordeling van zijn dossier vragen bij een opvolgingsbureau. In dit bureau zetelen vertegenwoordigers van de verzekeraars en van de patiënten- en consumentenverenigingen.
  • De hoogte van de bijpremie wordt beperkt. Als een klant een medische bijpremie moet betalen die hoger is dan 125 % van de basispremie, zal een compensatiekas tussenkomen (met een bovengrens van 800 %). Deze kas wordt gevoed door verzekeraars en kredietinstellingen.

We juichen de nieuwe regeling toe, maar zien ook redenen tot bezorgdheid.

Marc Michils

Algemeen directeur Kom op tegen Kanker

Marc Michils, directeur Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker juicht deze nieuwe regeling dan ook toe, maar ziet ook enkele redenen tot bezorgdheid. Zo dreigt de motivatieplicht ernstig uitgehold te worden, omdat de verzekeringsonderneming geen inzage moet geven in bedrijfseigen informatie zoals acceptatie- en tariferingsregels. Bovendien is de toegang tot de schuldsaldoverzekering nog altijd niet gegarandeerd: als een verzekeraar na de herbeoordeling van het opvolgingsbureau beslist om een contract aan te bieden, moet hij de voorwaarden volgen die het opvolgingsbureau voorstelt, maar hij kan nog altijd weigeren om een contract aan te bieden.

Grondige evaluatie

Kom op tegen Kanker pleit ervoor om grondig werk te maken van de jaarlijkse evaluatie die de wettelijke regeling voorziet. Dankzij objectieve en transparante gegevens over de geboekte vooruitgang en over overblijvende knelpunten kan de huidige regeling eventueel verder verfijnd worden.

Kom op tegen Kanker roept mensen op om hun eventuele problemen met privéverzekeringen (schuldsaldoverzekering, reisverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen ...) te melden op www.kankerlijn.be of op 0800 35 444. Met hun ervaringen op zak kan de organisatie de nieuwe regeling evalueren en bij politici en verzekeraars pleiten voor een betere verzekerbaarheid.

Thema's: Verzekeringen