schuldsaldo

Schuldsaldoverzekering eindelijk beter toegankelijk voor mensen die kanker overleefden

Delen

Binnenkort krijgen ex-kankerpatiënten dankzij een nieuw Koninklijk Besluit een betere toegang tot een schuldsaldoverzekering. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), die al jaren een gegarandeerde toegang vraagt tot een basispakket van verzekeringen, juicht dit toe, maar dringt aan op een grondige evaluatie.

Verzekeraars zijn immers nog altijd niet verplicht een schuldsaldoverzekering aan te bieden, en de plicht om dit te motiveren kan wel eens de achilleshiel worden van het nieuwe KB. Via het Kankermeldpunt wil de VLK alvast een goed zicht krijgen op overblijvende knelpunten.

Mensen die kanker overleefden, hebben het vaak moeilijk om een schuldsaldoverzekering af te sluiten: ze worden een erg hoge premie aangerekend of zelfs gewoon geweigerd door de verzekeringsmaatschappijen. Zo'n verzekering is essentieel voor de financiële bescherming van mensen die geld lenen om een huis te kunnen kopen. Gelukkig is er beterschap op komst, dankzij het nieuwe KB dat binnenkort verschijnt.

Dit KB voert een wet uit die de schuldsaldoverzekering toegankelijker wil maken voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico (de zogenaamde wet-Partyka). Deze wet is er al van in 2010, maar door het verzet van de verzekeraars (t.e.m. een vergeefse procedure bij het Grondwettelijk Hof) liet de uitvoering op zich wachten.

Positieve elementen van de wet

  • Verzekeraars moeten een verhoogde premie of een weigering beter motiveren.
  • Wie niet akkoord gaat met een weigering of een verhoogde premie, kan een onafhankelijke herbeoordeling van zijn dossier vragen bij een opvolgingsbureau. In dit bureau zetelen vertegenwoordigers van de verzekeraars en van de patiënten- en consumentenverenigingen.
  • De hoogte van de bijpremie wordt beperkt. Als een klant een medische bijpremie moet betalen die hoger is dan 125 % van de basispremie, zal een compensatiekas tussenkomen (met een bovengrens van 800 %). Deze kas wordt gevoed door verzekeraars en kredietinstellingen.

Van belang is ook dat de motivatieplicht dankzij een nieuwe wet over de verzekeringen ook op andere verzekeringen van toepassing wordt. Deze wet geldt o.a. voor de individuele levensverzekering, auto-, brand- en hospitalisatieverzekeringen, en verzekeraars moeten dus aan klanten concrete en correcte informatie geven over waarom een verzekering geweigerd is of een hogere premie aangerekend wordt.

De VLK wil een gegarandeerde toegang tot een basispakket van verzekeringen (o.a. schuldsaldo- en hospitalisatieverzekering), ook voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico, tegen een betaalbare prijs en met een behoorlijke dekking. In 2007 zette de VLK het probleem op de kaart met het symposium 'Een betere verzekerbaarheid voor (ex-)kankerpatiënten'. De wet-Partyka kwam mede onder VLK-impuls tot stand, en de VLK werkte ook constructief mee aan de uitvoering van de wet.

De VLK juicht deze nieuwe regeling dan ook toe, maar ziet ook enkele redenen tot bezorgdheid. Zo dreigt de motivatieplicht ernstig uitgehold te worden, omdat de verzekeringsonderneming geen inzage moet geven in bedrijfseigen informatie zoals acceptatie- en tariferingsregels. Bovendien is de toegang tot de schuldsaldoverzekering nog altijd niet gegarandeerd: als een verzekeraar na de herbeoordeling van het opvolgingsbureau beslist om een contract aan te bieden, moet hij de voorwaarden volgen die het opvolgingsbureau voorstelt, maar hij kan nog altijd weigeren om een contract aan te bieden.

De VLK pleit er voor om grondig werk te maken van de jaarlijkse evaluatie die het KB voorziet. Dankzij objectieve en transparante gegevens over de geboekte vooruitgang en over overblijvende knelpunten kan de huidige regeling eventueel verder verfijnd worden.