chirurgische instrumenten

Slokdarm- en pancreasoperaties enkel nog in ervaren ziekenhuizen

Delen

Kom op tegen Kanker verwelkomt de maatregel van minister Maggie De Block om pancreas- en slokdarmkankerchirurgie te concentreren in enkele gespecialiseerde ziekenhuizen. Hoe meer ervaring een ziekenhuis immers heeft, hoe meer kans een patiënt heeft op een succesvolle behandeling. Vanaf 1 juli 2019 mogen daarom alleen ziekenhuizen die minstens twintig complexe slokdarm- en pancreasoperaties per jaar doen, die ingrepen nog uitvoeren. 'Dat is een belangrijke stap om de kwaliteit van dergelijke complexe en zeldzame ingrepen te verbeteren', zegt Kom op tegen Kanker-directeur Marc Michils.

Overeenkomst

Vandaag besliste minister van Volksgezondheid Maggie De Block om pancreas- en slokdarmkankerchirurgie te concentreren in enkele gespecialiseerde ziekenhuizen. Ziekenhuizen die complexe slokdarm- en pancreasoperaties willen uitvoeren, moeten met het RIZIV een overeenkomst afsluiten. Die overeenkomsten leggen aan ziekenhuizen nog andere voorwaarden op. Zo moeten ziekenhuizen beschikken over voldoende artsen-specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. De zorgkwaliteit die ziekenhuizen bieden, zal opgevolgd worden, door het meten van kwaliteitsindicatoren, zoals sterfte 30 en 90 dagen na de operatie.
Om wachtlijsten te vermijden, geldt tot 2020 nog een overgangsmaatregel. Samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen kunnen de operaties nog blijven doen, als ze samen ten minste 20 operaties halen. Vanaf 2020 moeten die samenwerkingsverbanden de operaties concentreren in één ziekenhuis. 

Belangrijke stap

‘Dit is echt een grote stap in de goede richting’, aldus Marc Michils. Alleen artsen en ziekenhuizen die jaarlijks een minimumdrempel halen, kunnen complexe operaties goed uitvoeren. Zo sterven er bijvoorbeeld minder mensen in de ervaren ziekenhuis. Een voorbeeld: voor slokdarmkanker sterft gemiddeld 3,9 % van de patiënten binnen de 30 dagen na de ingreep, terwijl dat in centra met minstens 20 ingrepen per jaar 1,3 % is. Voor pancreaschirurgie ligt het gemiddelde sterftecijfer op 3,9 % na 30 dagen, tegenover 1,7 % in centra met minstens 20 ingrepen per jaar.

Dit is echt een belangrijke stap om de kwaliteit van dergelijke complexe en zeldzame ingrepen te verbeteren.

Marc Michils

Algemeen directeur Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker ijverde al lang voor deze expertisecentra. Op voorstel van Kom op tegen Kanker voerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2009 een onderzoek uit over het verband tussen enerzijds het aantal operaties per ziekenhuis en per arts en anderzijds de impact op de uitkomst ervan (KCE reports 113a). Marc Michils: ‘We hebben de concentratie van complexe chirurgie geregeld bepleit bij beleidsmakers en in de pers. Tot de nieuwe regeling van kracht is, blijven wij patiënten via onze website ook informeren over welke ziekenhuizen de kwaliteitsnormen halen of niet. Kankerpatiënten hebben immers recht op de beste behandeling en op informatie over waar ze daarvoor terechtkunnen.’ Lees hier welke ziekenhuizen meer dan twintig slokdarmoperaties uitvoeren en welke meer dan twintig pancreasoperaties

Concentratie ook voor andere kankers

Kom op tegen kanker roept beleidsmakers en zorgverstrekkers op om snel werk te maken van de concentratie van andere complexe behandelingen, zoals longkankerchirurgie en chirurgie voor hoofd-halstumoren. Er is ook nood aan expertisecentra voor doelgroepen met specifieke noden, zoals jongeren met kanker. Ten slotte pleiten we ervoor dat de resultaten van de kwaliteitsmetingen op een voor patiënten begrijpelijke en transparante wijze bekend gemaakt worden. Voor Kom op tegen Kanker hebben patiënten recht op de beste behandeling en op informatie over waar ze daarvoor terechtkunnen.

Thema's: Beleid