Seminarie vrijwilligers en solidariteit

‘Solidariteit via erfenissen moet mogelijk blijven’

Afschaffing duolegaat

Delen

Dat de Vlaamse regering het misbruik van het bestaande duolegaat wil aanpakken, is correct. Nog al te vaak wordt een duolegaat – waarbij iemand een deel van z’n erfenis of legaat aan een goed doel schenkt - gebruikt om aan fiscale optimalisatie te doen in plaats van een goed doel te steunen. Dat klaagt Kom op tegen Kanker zelf al jaren aan. Alleen dreigt de afschaffing van duolegaten goede doelen zwaar te treffen. Kom op tegen Kanker gaat ervan uit dat het de Vlaamse regering daar niet om te doen is. De organisatie vraagt overleg om tot een nieuw, rechtvaardig systeem te komen waarbij solidariteit via erfenissen nog steeds kan.

Laat ons duidelijk zijn: Kom op tegen Kanker is te allen tijde tegen fiscaal misbruik. De organisatie ijvert voor betere overlevingskansen en een betere levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten. Onze droom is een wereld waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker.

Om die droom te bereiken werken we al jaren aan de professionalisering van onze organisatie. We stampten eigen, nieuwe en sterke fundraisingsformules uit de grond. Denk aan de fietsvierdaagse de 1000 km of de loopestafette de 100km-run, het Plantjesweekend enzovoort. We zijn dus niet afhankelijk van overheidssubsidies, maar steunen op ons eigen autonome businessmodel.

Onze droom is echter niet te realiseren zonder de overheid. Het is haar taak om de vrijgevigheid en solidariteit die in Vlaanderen aanwezig zijn, te ondersteunen door het mogelijk  te maken om (een deel van) je erfenis te schenken aan een goed doel.

Overheid, overleg graag!

Kom op tegen Kanker vraagt daarom dat de Vlaamse regering overlegt, niet alleen met ons, maar met de hele ngo-sector. Het in vraag stellen van de techniek van het duolegaat is mogelijks een goede verandering waaraan we willen meewerken, mits overleg over een degelijke overgangsperiode en het vastleggen van een nieuw, rechtvaardig systeem om solidair te zijn via een legaat.

We vragen de overheid ons de kans te geven om ons voor te bereiden op een nieuwe regeling. Want door de afschaffing van het duolegaat dreigen we heel snel veel minder inkomsten te hebben. Daarnaast vragen we ook duidelijkheid te scheppen: vanaf wanneer wordt het duolegaat afgeschaft en wat gebeurt er dan met duolegaten die onder de huidige regeling opgesteld zijn en pas in voege treden als de nieuwe regeling van kracht is? Als die nieuwe regeling ook voor die dossiers geldt dreigen verwarring, juridische complicaties en nodeloze kosten. Dat kan niet de bedoeling zijn. Toch? 

Samen rechtvaardige toekomst voor nalatenschappen voorbereiden

Kom op tegen Kanker vraagt zich ook af of de uitwerking van het duolegaat niet fiscaal verbeterd kan worden zodat fiscaal misbruik onmogelijk is. We willen daar gerust onze inzichten over delen. Als het duolegaat toch wordt afgeschaft, vragen we dat schenken of nalaten aan goede doelen 0 % belast wordt. België is een van de laatste landen in Europa die schenken aan goede doelen nog belast. Laat ons dat 0%-tarief combineren met deugdelijk bestuur, dan realiseert de overheid twee vliegen in een klap: ze bevordert transparantie en stimuleert mensen om solidair te zijn door te schenken aan een goed doel. Iets waar de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving ook voor pleit.

Want laat ons wel wezen: organisaties als Kom op tegen Kanker leveren jaarlijks een ontzettend grote maatschappelijke toegevoegde waarde. Kom op tegen Kanker zorgt voor:

  • 10 à 15 miljoen euro jaarlijkse steun aan Vlaams wetenschappelijk onderzoek om de overlevingskansen en de levenskwaliteit van diegene die kanker overleven te verhogen.
  • tewerkstelling van de vele onderzoekers, hulpverleners, zorghuizen en andere projecten en initiatieven die een toelage ontvangen van Kom op tegen Kanker.
  • publieke diensten zoals de Kankerlijn, het Kankerfonds dat financiële steun biedt, activiteiten voor jongere kankerpatiënten en hun gezin, onze vrijwilligersschool die onze ziekenhuisvrijwilligers coacht ...

Beste overheid en alle Vlamingen samen: Kom op tegen Kanker (en andere ngo’s) steunen rendeert!

Ben je erfgenaam in een duolegaat of wil je een goed doel in je nalatenschap opnemen en heb je vragen? Contacteer ons op het gratis nummer 0800 59 111 of mail testament@komoptegenkanker.be.

Uit het Vlaamse regeerakkoord:

'De Vlaamse regering schaft het duolegaat af. Tegelijk worden de tarieven op schenkingen aan goede doelen wel verlaagd.'

De visie van Kom op tegen Kanker

Visie Kom op tegen Kanker duolegaat
Thema's: Fundraising