Toppolitici en bedrijfsleiders ontdekken ons toekomstplan

Delen

Op 19 september stelden we ons toekomstplan 2022-2026 voor aan beleidsmakers en bedrijfsleiders. Tal van toppolitici, onder wie eurocommissaris Stella Kyriakides en vicepremier Frank Vandenbroucke, en bedrijfsleiders zakten af naar Vilvoorde om te ontdekken hoe zij de strijd tegen kanker mee kunnen steunen. Vicepremier en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke beloofde alvast budget vrij te maken voor zorgteams voor AYA’s (16 tot 35-jarigen met kanker).

AYA-zorg, de zorg voor jongeren van 16 tot 35 jaar met kanker, was een belangrijk onderdeel van de avond. We zetten hier het afgelopen jaar al sterk op in met beleidswerk. Zo bezocht eurocommissaris voor Volksgezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides in juli het AYACare@Gent-proefproject in UZ Gent, op onze uitnodiging. Vicepremier en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke ontving in juli dan weer een delegatie AYA’s op zijn kabinet voor een gesprek. Tijdens het bezoek deelden de AYA’s hun ervaringen over wat het betekent om als jonge persoon met kanker geconfronteerd te worden. Ze hebben specifieke psychosociale noden, omdat ze zich in een andere levensfase bevinden dan oudere kankerpatiënten.

We zijn daarom erg verheugd dat Vicepremier en minister Vandenbroucke aankondigde dat hij werk zal maken van zorgteams voor AYA’s (jongeren van 16 tot 35 jaar met kanker). Zo’n zorgteam bestaat uit een coach, een sociaal assistent en een psycholoog. Zo krijgen AYA’s de beste zorg op maat.

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen Kanker: ‘Jongeren die geconfronteerd worden met kanker, voelen zich vaak alleen. Ze zitten in een andere levensfase dan oudere kankerpatiënten en worden daardoor met andere problemen en onzekerheden geconfronteerd. Daarom pleiten we er bij Kom op tegen Kanker al lang voor om hen zorg op maat te bieden. We zijn dan ook erg blij dat minister Vandenbroucke werk wil maken van de zorgteams voor AYA’s. Een sterk voorbeeld van hoe we samen met het beleid mooie dingen kunnen realiseren voor kankerpatiënten.’

Samen met het beleid kunnen we mooie dingen realiseren voor kankerpatiënten. De zorgteams voor AYA's zijn daar een sterk voorbeeld van.

Marc Michils

algemeen directeur Kom op tegen Kanker

Marc Michils

Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: ‘Deze zomer had ik een erg inspirerend gesprek met een aantal AYA’s. Ze vertelden me over de specifieke moeilijkheden waar ze als jonge mensen met kanker mee geconfronteerd worden: Hoe combineer je bijvoorbeeld je studie of je werk met een behandeling? Wat met je vruchtbaarheid na een behandeling? Wat doet een behandeling met je seksualiteit? Op initiatief van de AYA’s gaan we werk maken van verschillende zorgteams in 6 ziekenhuizen. We gaan er alles aan doen om de zorgteams tegen het najaar van 2023 concrete ondersteuning te laten bieden aan jongeren met kanker.’

De komende weken gaat de minister op zoek naar budget voor de zorgteams, die hij samen met Kom op tegen Kanker wil uitbouwen tegen de tweede helft van 2023.

Tekenden ook present: secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Karine Moykens, Tim Van Hoorenbeke van de AYA-Movement en chief innovation officer Erik Luts van KBC.